Duszenie siewek buka

Sprawca: Thelephora terrestris Ehrh. ex Fr.

Choroba zwykle mało niebezpieczna, atakująca m.in. siewki i młode drzewa buka (w szkółkach i poza nimi), głównie jednak iglastych. Czekoladowobrunatne owocniki obrastając roślinę z zewnątrz pozbawiają ją światła i tlenu, powodując jej zamarcie. Zjawisku temu sprzyjają wilgotne warunki środowiska. Najbardziej zagrożone drzewka można z powodzeniem chronić przez przesadzenie na bardziej wyniesione suchsze miejsca, a w uprawach na sztucznie przygotowane kopczyki.


Źródło: Karol Mańka i Małgorzata Mańka „Choroby drzew i krzewów leśnych” Warszawa 1993

d/duszenie-siewek-buka.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)