Drzewostan mieszany to drzewostan utworzony przez więcej gatunków drzew. Powstawaniu drzewostanów mieszanych sprzyja mozaikowata zmienność siedliska oraz zróżnicowanie wymagań ekologicznych gatunków drzew leśnych w stosunku do gleby i światła.

d/drzewostany-wielogatunkowe.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 00:49 (edycja zewnętrzna)