Drzewa szkodliwe

Do drzew szkodliwych zalicza się przede wszystkim drzewa bezpośrednio sąsiadujące z drzewami dorodnymi i wpływające na pogorszenie warunków wzrostu i ukształtowania drzew dorodnych (deformacje korony, wychylenie pnia, osłabienie lub deformacja systemu korzeniowego), zagrażające im oraz całemu drzewostanowi infekcją chorób grzybowych lub opadnięciem przez szkodliwe owady.

Poza tym do szkodliwych zalicza się wszelkie inne drzewa bezpośrednio zagrażające drzewom pożytecznym i uszczuplające miejsce potrzebne im do rozwoju. Pojęcie szkodliwości nie jest więc równoznaczne z pojęciem wadliwości, oddaje tylko rolę, jaką odgrywają w drzewostanie.

d/drzewa-szkodliwe.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)