Drewno średniowymiarowe (S)

Drewno średniowymiarowe

Drewno średniowymiarowe (S) wyrabiane jest w dłużycach (od 6,1 m wzwyż), kłodach (od 2,7 do 6,0 m), wałkach (od 0,5 do 2,6 m) i szczapach o wymiarach średnicy górnej (dg) od 5 cm wzwyż i średnicy dolnej (dd) do 24 cm.

Norma na drewno średniowymiarowe zawiera jednakowe wymagania jakościowo-wymiarowe dla gatunków liściastych i iglastych. Pod względem jakości surowiec ten dzieli się na cztery grupy, w których:

  • S1 obejmuje drewno typu kopalniakowego,
  • S2 drewno stosowe użytkowe,
  • S3 żerdzie
  • S4 opał.

Wymagania jakościowe dotyczące drewna średniowymiarowego ograniczają się do określenia dopuszczalności: krzywizn, zgnilizn, chodników owadzich, zwęgleń i obecności ciał obcych. Norma dopuszcza też, w przypadkach gospodarczo uzasadnionych, za zgodą stron, inny zakres występowania wad i wymiarów.


Źródło: Praca zbiorowa „Poradnik użytkowania lasu” Warszawa 2000

d/drewno-sredniowymiarowe-s.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)