Drewno sosny czarnej

Sosna czarna (austriacka)

Ten gatunek sosny jest u nas stosunkowo mało rozprzestrzeniony, nie tworzy w każdym razie drzewostanów, lecz występuje tylko grupami lub pojedynczo, wprowadzony sztucznie do drzewostanów sosny pospolitej.

Drewno sosny czarnej wyglądem swym nie różni się prawie od drewna sosny pospolitej, jedynie zawiera znacznie więcej żywicy, przez co jest ogólnie biorąc cięższe. Niektóre okazy drewna sosny pospolitej zawierają jednak też dużo żywicy, więc czynnik ten nie może być miarodajnym przy rozpoznawaniu drewna obu gatunków. Rozróżnianie drewna jest zatem trudne. Nie jest to zresztą z punku widzenia użyteczności lub przydatności drewna konieczne, gdyż oba gatunki niczym się od siebie nie różnią; jedynie przyrost drewna jest mniejszy u sosny czarnej niż pospolitej, jakkolwiek i pod tym względem mogą się zdarzyć i zdarzają się rzeczywiście różnice w zależności o rozmaitych czynników.

Użyteczność, względnie przydatność, drewna sosny czarnej jest zupełnie taka sama jak drewna sosny pospolitej. To samo odnosi się również do innych użytków, z tą jednak różnicą, że przy żywicowaniu wydajność żywicy jest większa i przewyższa wydajność sosny pospolitej mniej więcej od 30% do 50%.

d/drewno-sosny-czarnej.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)