Drewno drzew iglastych

Drewno drzew iglastych ma budowę prostszą niż liściastych. Składa się ono głównie z cewek, które stanowią około 90% drewna i spełniają zarówno funkcje przewodzenia wody, jak i funkcje mechaniczne. Oprócz cewek spotykamy w nim tylko takie elementy histologiczne, jak miękisz promieni, występujący w promieniach drzewnych, miękisz wydzielniczy przewodów żywicznych, a u niektórych gatunków w ograniczonych ilościach miękisz drzewny.

Cewki ułożone są w formie regularnych, promieniowo przebiegających szeregów. Warstwa drewna wczesnego zbudowana jest z cienkościennych cewek o dużym świetle. W ich ścianach promieniowych znajdują się liczne lejkowate jamki, rozmieszczone w podłużnych szeregach. Cewki te służą przede wszystkim do przewodzenia wody. Na wewnętrznej powierzchni ścian cewek cisa i jedlicy można zaobserwować zgrubienia spiralne.

Strefa drewna późnego zbudowana jest ze spłaszczonych, grubościennych cewek, o silnie zgrubiałych ścianach a małym świetle, przystosowanych przede wszystkim do spełniania funkcji mechanicznych. Liczba jamek jest tu mniejsza niż w drewnie wczesnym. Między drewnem wczesnym a późnym u większości gatunków drzew nie ma stopniowego przejścia, lecz granica jest zazwyczaj ostro zarysowana, choć mniej wyraźna niż granica między drewnem późnym jednego słoja a drewnem wczesnym słoja następnego.

W drewnie drzew iglastych do przewodzenia w kierunku promieniowym oraz magazynowania substancji pokarmowych służą promienie drzewne. Niewidoczne gołym okiem, zbudowane są albo w całości (jodła, cis), albo w większej części (sosna, świerk, modrzew, jedlica) z żywych komórek miękiszowych o promieniowo wydłużonym kształcie. W skład promieni drzewnych w drugim wypadku wchodzą także cewki promieniowe, występujące zwykle przy brzegach promienia, a także komórki wydzielnicze promieniowych przewodów żywicznych. Cewki brzeżne sosny mają ściany komórkowe wewnątrz nierównomiernie zgrubiałe (pofałdowane). Cewki promieni drzewnych wejmutki, limby i jedlicy są gładkościenne. Ich główne zadanie polega na przeprowadzaniu wody w kierunku poprzecznym.

W drewnie sosny, modrzewia, jedlicy i świerka występują przewody żywiczne, zaś drewno jodły, cisa i jałowca nie ma przewodów żywicznych. Przewody żywiczne w drewnie przebiegają równolegle do osi pnia, łącząc się w rodzaj sieci z przewodami żywicznymi przebiegającymi w kierunku promieniowym w niektórych szerokich promieniach drzewnych. Komórki wydzielnicze w drewnie sosny są cienkościenne, w drewnie świerka, modrzewia i jedlicy — grubościenne. Miękisz drzewny występuje w większych ilościach w drewnie jedlicy. Drewno cisa zupełnie nie zawiera miękiszu drzewnego.

Porównaj z drewnem drzew liściastych.

d/drewno-drzew-iglastych.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)