Dolesienia

Dolesienia obejmują podsiewy i podsadzenia dokonywane w celu wypełnienia luk powstałych w drzewostanie w wyniku szkód od wiatru, okiści, pożaru, żeru owadów lub grzybów pasożytniczych. Czynności te wykonuje się w drzewostanach II i starszych klas wieku.

d/dolesienia.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)