Czyszczenia późne CP

Zasady i technika czyszczeń późnych

Z chwilą osiągnięcia zwarcia odnowienie wchodzi w okres młodnika i rozpoczyna się życie zespołowe. Młode drzewka stykając się ze sobą koronami oddziałują wzajemnie na siebie, na roślinność runa oraz na glebę. W ten sposób wytwarzają się nowe, zmienione warunki środowiska. Powstaje w młodniku swoisty klimat sprzyjający normalnemu rozwojowi zespołu leśnego. Wrodzone właściwości drzew oraz warunki otoczenia odpowiednio regulują ich wzrost i rozwój.

Każdy członek zespołu, wraz z postępującym wzrostem, a przez to wzrastającym zapotrzebowaniem odpowiedniej przestrzeni, zmuszony jest do obrony i utrzymania swego stanowiska. Wszystkie drzewka są ograniczane w rozwoju na bok zarówno nad, jak i pod ziemią, jedynie wzrost na wysokość jest początkowo swobodny. Stąd też powstaje wytężone dążenie ku górze; w okresie młodnika rozstrzyga ono często o bycie lub niebycie drzewka. Te składniki młodego drzewostanu, które dzięki naturze i pochodzeniu rozporządzają większą siłą wzrostu niż otoczenie albo - oszczędzane przez różnorodne klęski - są w korzystniejszym położeniu niż ich konkurenci, wyprzedzają swoich sąsiadów, zabierają im coraz więcej potrzebnego światła i wymaganej przestrzeni życiowej. Dochodzi do widocznego rozwarstwienia zbiorowiska. Wraz z upływem czasu można coraz wyraźniej stwierdzić, że to ogólne zjawisko prowadzi do podziału drzewostanu na różne warstwy biosocjalne.

Proces biosocjalnego rozwarstwienia powoduje utworzenie:

  • warstwy górnej - złożonej z drzew o najsilniejszym wzroście,
  • warstwy środkowej - o mniejszej energii wzrostu,
  • warstwy dolnej - w której znalazły się drzewa rosnące najwolniej, często gatunki cienioznośne, które pojawiły się później.

Tworzenie się struktury wielowarstwowej w młodniku czy drągowinie jest zjawiskiem pożądanym, zwłaszcza wówczas, gdy nabiera ona charakteru zwarcia pionowego. Zabiegi związane z pielęgnowaniem młodników nie różnią się wprawdzie pod względem zasad od stosowanych w odnowieniach, są jednak zupełnie odmienne. Chodzi tu głównie o zabiegi zapobiegawcze, zabezpieczające przed różnorodnymi uszkodzeniami i związane z wyeliminowaniem małowartościowych konkurentów z warstwy górnej.

Prace pielęgnacyjne wykonywane w okresie młodnika obejmują:

  • formowanie strzał i koron poszczególnych drzew,
  • prowadzenie czyszczeń późnych.

Celem czyszczeń późnych jest doprowadzenie młodnika do etapu, jakim jest początek okresu drzewostanu dojrzewającego (tyczkowiny). Są to zabiegi przygotowujące drzewostan do pierwszej trzebieży i od jakości ich wykonania będzie zależał stan przyszłego drzewostanu.

Zgodnie z zadaniami czyszczeń późnych w okresie młodnika wykonuje się następujące czynności wchodzące w zakres cięć pielęgnacyjnych:

  • usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych,
  • usuwanie, ogławianie lub obrączkowanie zbędnych domieszek pozostałych z okresu czyszczeń wczesnych,
  • przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika,
  • usuwanie drzew chorych, obumarłych i obumierających.

W praktyce rzadko spotyka się konieczność stosowania wszystkich wymienionych czynności jednocześnie. Często zachodzi potrzeba ograniczenia czyszczenia do jednego lub dwu rodzajów zabiegów. Tylko w młodnikach mieszanych o bogatym składzie i zmieszaniu może znaleźć łączne zastosowanie prawie wszystkich podanych czynności. Czasami można poprzestać tylko na usuwaniu rozpieraczy.

Czyszczenia późne mają duże znaczenie dla jakości przyszłych drzewostanów, zwiększenia ich odporności i zdrowotności. Na czyszczeniach późnych kończy się etap selekcji negatywnej w cięciach pielęgnacyjnych, co można ująć jako działanie eliminowania drzewek chorych, wadliwych i przeszkadzających oraz niepożądanych w przyszłym drzewostanie.

c/czyszczenia-pozne-cp.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)