Czarcia miotła brzozy

Sprawca: Taphrina betulina Rostr.

Objawy

W koronach brzóz (różnych gatunków) powstają czarcie miotły, których zagęszczone pędy wykazują ujemny geotropizm albo brak tropizmu. Czarcie miotły żyją kilka lat i są najlepiej widoczne w bezlistnym stanie korony.

Wiele pędów czarcich mioteł zamiera, a te które pozostają żywe wytwarzają bladozielone liście. Na tych liściach pojawia się żółtawy, woskowaty nalot — stadium workowe patogena.

Sprawca

Żółtawy woskowaty nalot na liściach czarciej miotły składa się z warstwy nagich worków z askosporami T. betulina. Askospory zakażają pędy (gałęzie) brzozy, a po wytworzeniu się czarcich mioteł grzybnia zimuje w ich pędach.

Ochrona

Nie stosuje się.


Źródło: Karol Mańka i Małgorzata Mańka „Choroby drzew i krzewów leśnych” 1993

c/czarcia-miotla-brzozy.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)