Cis pospolity — nasiona

Cis pospolity — Taxus baccata L.

Cis pospolity - nasiona

Niskie drzewo lub częściej krzew, dwupienny. Przy dużym dostępie światła zaczyna obradzać między 20 a 30 rokiem życia i obradza niekiedy co roku.

Zakwita w końcu marca, początkach kwietnia. Kwiaty męskie tworzą się licznie jesienią w postaci pączków w pachwinach igieł na dolnej stronie pędów. Rozwijają się one na wiosnę, przybierając postać drobnych szyszeczek, złożonych z 6—14 pręcików. Kwiaty żeńskie, otoczone licznymi łuskami, zawiązują się w pączkach podobnych do igłowych i zawierają jeden zalążek. Twarde, owalne nasiona o ostro zaostrzonych wierzchołkach, barwy oliwkowobrązowej, długości ok. 6 mm, wystają z otaczających je miękkich, jadalnych, kulkowatych, czerwonych osnówek (arilusów), dojrzewają jesienią. Zbiera się je we wrześniu i zaraz oddziela od osnówek. Wydajność łuszczenia ok. 10—15%.

Masa 1000 nasion zebranych u nas wynosi 41,7—80,0 g, średnio 57,8 g (Antosiewicz 1970). Nasiona wydobyte z osnówek i podsuszone przez 1—2 tygodnie w temperaturze pokojowej mogą być przechowywane na sucho w szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze 5°C do najbliższej wiosny, a w temperaturze 1—2°C, przez 5—6 lat (Schopmeyer i in. 1974).

Nasiona cisa zapadają w głęboki spoczynek. W warunkach naturalnych po jesiennym wysiewie tylko część nasion kiełkuje na pierwszą wiosnę, a reszta przeleguje 1—2 lata. Nasiona te przygotowuje się do kiełkowania poddając 6-miesięcznej stratyfikacji ciepłej ze zmieniającą się cyklicznie co dobę temperaturą 15 i 20°C, a następnie przez 3 miesiące stratyfikacji chłodnej w temperaturze 3—4°C. Tak przysposobione nasiona wysiewa się wczesną wiosną (Suszka 1992).


Źródło: Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Załęckiego „Nasiennictwo leśnych drzew i krzewów iglastych” Warszawa 1995

Zdjęcie ze strony Obrazkowa Encyklopedia Roślin

c/cis-pospolity-nasiona.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)