Chmielograb

Rodzaj Ostrya — chmielograb

chmielograb

Są to drzewa z wyglądu podobne do graba, o orzeszkach zamkniętych w woreczkowatej okrywie, utworzonej przez przysadkę i podkwiatki.

Owoce zebrane w zwisające owocostany, przypominające owocostany chmielu.

Spośród 7 gatunków tego rodzaju jeden, Ostrya carpinifolia SCOP., rośnie w stanie dzikim w południowej Europie i Azji Mniejszej. W pliocenie gatunek ten występował u nas w Karpatach, znaleziony przez SZAFERA w pokładach plioceńskich z Krościenka.

Klimat nasz znosi zupełnie dobrze; rzadko spotykany w parkach.

c/chmielograb.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)