Bory mieszane

Bory mieszane to średnio-żyzne siedliska, w których optimum jakościowe osiąga sosna, panując w drzewostanach ze znaczną domieszką świerka, jodły lub modrzewia. Dolne piętro może stanowić dąb lub buk.

Gleby piaszczyste, z dominującą frakcją piasku średniego i grubego, w przypadku siedlisk wilgotnych i bagiennych przykryte warstwą torfu różnej miąższości. Próchnica typu modermor (suchy, świeży, wilgotny i mokry) oraz torfowa i murszowa.

Drzewostan najczęściej mieszany, składający się z gatunków iglastych i liściastych, ok. II-III bonitacji, miejscami z II piętrem o niewielkim pokryciu. W runie, obok gatunków oligotroficznych, pojawiają się gatunki mezotroficzne.

b/bory-mieszane.txt · ostatnio zmienione: 2014/02/23 18:08 (edycja zewnętrzna)