Acidofilne dąbrowy

Acidofilne dąbrowy (zespoły z klasy Quercetea robori-petraeae)

Zbiorowiska zaliczone do tej grupy mają charakter przejściowy między zachodnioeuropejską klasą Quercetea robori-petraeae a zasadniczo wschodnioeuropejską klasą Vaccinio-Piceetea. Różnice florystyczno-strukturalne pomiędzy tymi klasami zacierają się w strefie przejścia, która obejmuje i teren Polski.

Występujące tu zbiorowiska nawiązują jednocześnie do obydwu klas, w związku z czym ich syntaksonomia jest trudna i dyskusyjna.

Klasa ta reprezentowana jest w Polsce przez pięć jednostek, będących kresowymi i zubożałymi postaciami zespołów zachodnio- i środkowoeuropejskich.

Poniżej podano charakterystykę jednego lepiej scharakteryzowanego na terytorium Polski zespołu, który na obszarach morenowych zachodniego Pomorza jest głównym składnikiem krajobrazu.

a/acidofilne-dabrowy.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)