Otwarta Encyklopedia Leśna

Kilka słów wyjaśnienia...

Ta encyklopedia, pomimo silnika Dokuwiki i licencji Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA 4.0), jest tworem autorskim i z tego względu nie jest możliwe jej edytowanie przez osoby trzecie. Mogą to robić wyłącznie wyznaczeni redaktorzy, rekrutujący się spośród uczestników forum Lasypolskie.pl. Z tego samego względu nie można się samodzielnie rejestrować, co w niczym nie przeszkadza jeśli chcesz tylko przeglądać encyklopedię.

Las
Lasy polskie Z przyrodniczego punktu widzenia las stanowi wysoko zorganizowany zespół, w którym wzajemnie współdziałają: gleba leśna, rośliny, zwierzęta i klimat. Jest to zespół wymagający dla swego rozwoju dużych powierzchni i wytwarzający swoiste, wewnętrzne środowisko życiowe. Najbardziej rzucającą się w oczy cechą zespołów leśnych jest ich wielowarstwowość, gdzie poszczególne warstwy wzajemnie się warunkują, a ich występowanie jest wynikiem wielowiekowych przystosowań ekologicznych i biosocjalnych. Las jest niezwykle skomplikowanym, odnawialnym zasobem przyrody, wyróżniającym się licznymi specyficznymi cechami. Najważniejszą spośród nich jest ogromny wpływ lasu na środowisko przyrodnicze oraz na warunki życia jego mieszkańców. Dotyczy to korzystnego oddziaływania lasu na gospodarkę wodną i rolną, na warunki zdrowotne środowiska, ochrony przed szkodliwymi zjawiskami pogodowymi, wpływu na warunki wypoczynku i regeneracji zdrowia i wiele innych oddziaływań. Powoduje to, że las nie może być traktowany jedynie jako dostarczyciel drewna, choinek świątecznych oraz jako miejsce zbierania jagód i grzybów, gdyż jego jakość rzutuje na warunki bytu społeczeństw. Jednocześnie moralnie zobowiązuje właścicieli lasu oraz rządy krajów do zachowania lasu dla obecnych… więcej o lesie
Ostatnio dodane: Polecane:
Łuszczeniec klonowyTaktyka (metody) ochrony roślin przed chorobami
Metod znanych w ochronie roślin przed chorobami (a także innymi plagami) jest wiele, bywają one klasyfikowane, łączone w grupy na podstawie charakterystycznych dla nich cech ogólniejszych. Dla uniknięcia nieporozumień, owe grupy metod będziemy nazywać „metodami” (np. metoda chemiczna, metoda biologiczna itp.), a składające się na każdą z tych grup poszczególne sposoby działania — technikami. …
Pomiar i określanie miąższości drewna
Jedlica Douglasa - daglezjaJedlica Douglasa - nasiona
Nasiona, umieszczone po dwa pod łuskami, są brązowe, złocistolśniące, o trójkątnym zarysie i zaostrzonych wierzchołkach. Mają długości 6—8 mm i grubości 3—4 mm. Z jednej, płaskiej strony pokrywa je całkowicie przyrośnięte jednostronne, błoniaste tępo zakończone skrzydełko, barwy żółtobrązowej, długości 8—10 mm. Druga strona nasion jest wypukła i jaśniejsza z ciemniejszymi brązowymi upstrzeniami…
Charakterystyka hodowlana drzew leśnych
Didymascella thujinaBrunatnienie łusek żywotnika
Sprawca: Didymascella thujina (Dur.) Maire (= Keithia thujina Dur.)
Choroba występuje w Europie i Ameryce Północnej i jest groźna przede wszystkim dla Thuja plicata (żywotnik olbrzymi), mniej dla T. occidentalis (żywotnik zachodni), zwłaszcza w szkółkach. Porażenie starszych drzew ma znaczenie tylko ze względu na na to, że mogą służyć jako rezerwuar zarazków dla młodych roślin…
Przegląd ważniejszych zespołów roślinnych Polski
Kabatina thujaeZamieranie pędów żywotnika
Choroba występuje na różnych gatunkach i rodzaju Thuja, Chamaecyparis i Cupressus. Najsilniej porażana bywa Thuja occidentalis (żywotnik zachodni). U żywotnika zachodniego wierzchołki roślin przybierają barwę żółtobrązową, a później brązową. Czasami całe mniejsze rośliny giną i brązowieją. Do zamierania większych roślin dochodzi rzadko…
Nasiona leśnych drzew liściastych
Jak używać encyklopedii? Krótka instrukcja.
FAQ - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
start.txt · ostatnio zmienione: 2022/03/29 16:15 przez piotrek