Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

z:zyznosc-gleby [2013/09/15 12:42]
127.0.0.1 edycja zewnętrzna
z:zyznosc-gleby [2017/03/08 17:43] (aktualna)
kater
Linia 1: Linia 1:
-**Żyzność gleb leśnych** +====== Żyzność gleb leśnych ====== 
  
-Efekty gospodarki leśnej w dużym stopniu uzależnione są od siedliska, a więc głównie od [[g:gleba lesna|gleby]], klimatu i rośliny. +Efekty gospodarki leśnej w dużym stopniu uzależnione są od siedliska, a więc głównie od [[g:gleba-lesna|gleby]], klimatu i rośliny. 
 Podstawową funkcją każdej gleby jest produkowanie odpowiedniej ilości biomasy o pożądanej jakości.  Podstawową funkcją każdej gleby jest produkowanie odpowiedniej ilości biomasy o pożądanej jakości. 
  
 Zdolność gleby do zaspokajania edaficznych wymagań różnych roślin w ramach możliwości stwarzanych przez pozostałe czynniki siedliskowe nazywa się **żyznością gleby**.  Zdolność gleby do zaspokajania edaficznych wymagań różnych roślin w ramach możliwości stwarzanych przez pozostałe czynniki siedliskowe nazywa się **żyznością gleby**. 
  
-Żyzność przejawia się w zdolności gleby do przekazywania bytującym na niej roślinom [[m:makroelementy i mikroelementy glebowe|składników pokarmowych]], [[w:woda glebowa|wody]], [[p:powietrze glebowe|powietrza]], [[t:temperatura gleby|ciepła]] itp. oraz w wymianie gazowej. +Żyzność przejawia się w zdolności gleby do przekazywania bytującym na niej roślinom [[m:makroelementy-i-mikroelementy-glebowe|składników pokarmowych]], [[w:woda-glebowa|wody]], [[p:powietrze-glebowe|powietrza]], [[t:temperatura-gleby|ciepła]] itp. oraz w wymianie gazowej. 
  
 Dzieje się to na skutek współdziałania określonych fizycznych, chemicznych i biologicznych właściwości gleby z innymi czynnikami ekologicznymi. Kryterium oceny żyzności opiera się na reagowaniu roślin na warunki edaficzne stwarzane przez daną glebę. Sama zasobność gleby w składniki pokarmowe nie wystarcza do wzrostu i rozwoju roślin. Mówi się, że żyzność nie zawsze idzie w parze z zasobnością.  Dzieje się to na skutek współdziałania określonych fizycznych, chemicznych i biologicznych właściwości gleby z innymi czynnikami ekologicznymi. Kryterium oceny żyzności opiera się na reagowaniu roślin na warunki edaficzne stwarzane przez daną glebę. Sama zasobność gleby w składniki pokarmowe nie wystarcza do wzrostu i rozwoju roślin. Mówi się, że żyzność nie zawsze idzie w parze z zasobnością. 
Linia 12: Linia 12:
 Na glebach z natury zasobnych rośliny mogą się źle rozwijać, kiedy inne czynniki nie będą sprzyjały włączeniu występujących składników pokarmowych w obieg biologiczny. Wskaźnikiem żyzności gleby może być liczba [[g:gatunek|gatunków]] lub [[e:ekotypy|ekotypów]], którym dana gleba może zapewnić warunki rozwoju. Im więcej gatunków roślin można uprawiać na danej glebie, tym większa jest jej żyzność.  Na glebach z natury zasobnych rośliny mogą się źle rozwijać, kiedy inne czynniki nie będą sprzyjały włączeniu występujących składników pokarmowych w obieg biologiczny. Wskaźnikiem żyzności gleby może być liczba [[g:gatunek|gatunków]] lub [[e:ekotypy|ekotypów]], którym dana gleba może zapewnić warunki rozwoju. Im więcej gatunków roślin można uprawiać na danej glebie, tym większa jest jej żyzność. 
  
-Żyzność gleby dzieli się na //żyzność naturalną// i //żyzność sztuczną//. +Żyzność gleby dzieli się na //żyzność naturalną// i //żyzność sztuczną//.
  
-**Żyzność naturalna** jest wypadkową wielu czynników glebowych, wśród których szczególne znaczenie mają mikroorganizmy, które wraz z fauną glebową biorą czynny udział w procesach powstawania próchnicy mullowej oraz uruchamiają nieprzyswajalne dla roślin składniki pokarmowe. +===== Żyzność naturalna =====
  
-**Żyzność naturalna** kształtowana jest przez naturalne czynniki przyrodnicze i łączy się z naturalnymi zespołami roślinnymi. Wszędzie tam, gdzie istnieje dynamiczna równowaga pomiędzy siedliskiem a szatą roślinną, klasę efektywnej żyzności gleby można określić na podstawie liczby gatunków roślin naczyniowych. +Żyzność naturalna jest wypadkową wielu czynników glebowych, wśród których szczególne znaczenie mają mikroorganizmy, które wraz z fauną glebową biorą czynny udział w procesach powstawania próchnicy mullowej oraz uruchamiają nieprzyswajalne dla roślin składniki pokarmowe.  
 + 
 +Żyzność naturalna kształtowana jest przez naturalne czynniki przyrodnicze i łączy się z naturalnymi zespołami roślinnymi. Wszędzie tam, gdzie istnieje dynamiczna równowaga pomiędzy siedliskiem a szatą roślinną, klasę efektywnej żyzności gleby można określić na podstawie liczby gatunków roślin naczyniowych. 
  
 Istnienia równowagi można oczekiwać w parkach narodowych i rezerwatach leśnych oraz we właściwie zagospodarowanych [[d:drzewostan|drzewostanach]] starszych klas wieku. Istnienia równowagi można oczekiwać w parkach narodowych i rezerwatach leśnych oraz we właściwie zagospodarowanych [[d:drzewostan|drzewostanach]] starszych klas wieku.
z/zyznosc-gleby.txt · ostatnio zmienione: 2017/03/08 17:43 przez kater