Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

z:zyzna-buczyna-sudecka-buczyna-sudecka [2013/09/15 12:42]
127.0.0.1 edycja zewnętrzna
z:zyzna-buczyna-sudecka-buczyna-sudecka [2017/03/08 17:39] (aktualna)
kater
Linia 5: Linia 5:
  
  
-Lasy bukowe w Sudetach występują głównie na wysokości 550—1000 m n.p.m., na stokach o różnej ekspozycji. Płaty ze związku //Fagion// z przytulią (marzanką) wonną (//Galium odoratum = Asperula odorata//), żywcem cebulkowym (//Dentaria bulbifera//) i z innymi eutroficznymi [[g:gatunek|gatunkami]], podobnymi jak w [[z:zyzna buczyna karpacka (buczyna karpacka)|buczynie karpackiej]], zaklasyfikowane jako //Dentario enneaphyllidis-Fagetum// są związane ze stosunkowo żyznym podłożem i [[g:gleby brunatne|glebami brunatnymi]]. +Lasy bukowe w Sudetach występują głównie na wysokości 550—1000 m n.p.m., na stokach o różnej ekspozycji. Płaty ze związku //Fagion// z przytulią (marzanką) wonną (//Galium odoratum = Asperula odorata//), żywcem cebulkowym (//Dentaria bulbifera//) i z innymi eutroficznymi [[g:gatunek|gatunkami]], podobnymi jak w [[z:zyzna-buczyna-karpacka-buczyna-karpacka|buczynie karpackiej]], zaklasyfikowane jako //Dentario enneaphyllidis-Fagetum// są związane ze stosunkowo żyznym podłożem i [[g:gleby-brunatne|glebami brunatnymi]]. 
  
-Zajmują one tutaj mniejsze przestrzenie niż kwaśne buczyny należące do zespołu //Luzulo-Fagetum// i ograniczone są do miejsc, gdzie namywanie przez wodę powoduje wzbogacenie [[g:gleba lesna|gleby]]. Zajmują tylko niektóre partie zboczy czy dolin potoków górskich, zwłaszcza w dolnym ich biegu. Buczyny Sudetów mają pewne swoiste rysy w składzie florystycznym. +Zajmują one tutaj mniejsze przestrzenie niż kwaśne buczyny należące do zespołu //Luzulo-Fagetum// i ograniczone są do miejsc, gdzie namywanie przez wodę powoduje wzbogacenie [[g:gleba-lesna|gleby]]. Zajmują tylko niektóre partie zboczy czy dolin potoków górskich, zwłaszcza w dolnym ich biegu. Buczyny Sudetów mają pewne swoiste rysy w składzie florystycznym. 
  
-Gatunkami charakterystycznymi są: żywiec dziewięciolistny (//Dentaria enneaphyllos//) i jęczmieniec zwyczajny = wydmuchrzyca zwyczajna (//Hordelymus europaeus = Elymus europaeus//). Od buczyn karpackich odróżnia je częste występowanie kostrzewy leśnej (//Festuca sylvtica//) oraz sporadyczny udział [[j:jodla pospolita|jodły pospolitej]] (//Abies alba//). Od buczyny niżowej (//Melico-Fagetum//) buczyna sudecka różni się obecnością takich gatunków górskich jak: przenęt purpurowy (//Prenanthes purpurea//), starzec Fuchs (//Senecio fuchsii//) i kokoryczka okółkowa (//Polygonatum verticillatum//). +Gatunkami charakterystycznymi są: żywiec dziewięciolistny (//Dentaria enneaphyllos//) i jęczmieniec zwyczajny = wydmuchrzyca zwyczajna (//Hordelymus europaeus = Elymus europaeus//). Od buczyn karpackich odróżnia je częste występowanie kostrzewy leśnej (//Festuca sylvtica//) oraz sporadyczny udział [[j:jodla-pospolita|jodły pospolitej]] (//Abies alba//). Od buczyny niżowej (//Melico-Fagetum//) buczyna sudecka różni się obecnością takich gatunków górskich jak: przenęt purpurowy (//Prenanthes purpurea//), starzec Fuchs (//Senecio fuchsii//) i kokoryczka okółkowa (//Polygonatum verticillatum//). 
  
 Zespół //Dentario enneaphylidis Fagetum// poza Sudetami występuje także na Przedgórzu Sudeckim, wyspowo na Wyżynie Śląskiej i zachodniej części Wyżyn Krakowsko-Częstochowskiej i Przedborskiej. Zespół //Dentario enneaphylidis Fagetum// poza Sudetami występuje także na Przedgórzu Sudeckim, wyspowo na Wyżynie Śląskiej i zachodniej części Wyżyn Krakowsko-Częstochowskiej i Przedborskiej.
  
- +Na terenach, gdzie zespoły ze związku //Fagion// nie mają optymalnych warunków rozwoju, występują **„buczyny acidofilne"** zaliczane do //Luzulo-Fagetum// DU RIETZ 1923, o [[r:runo-lesne|runie]] ubogim w [[g:gatunek|gatunki]], przypominające bory mieszane. Buczyny acidofilne mogą także powstawać u nas sztucznie, wskutek zniszczenia naturalnych bogatych zbiorowisk buka przez gospodarkę człowieka. Zmiana składu florystycznego może następować szybko, gdyż gatunki charakterystyczne dla związku //Fagion// i rzędu //Fagetalia// są bardzo wrażliwe na zmiany zachodzące w siedlisku, jak zwiększenie oświetlenia, zakwaszenie gleby, grabienie ściółki itp. 
-Na terenach, gdzie zespoły ze związku //Fagion// nie mają optymalnych warunków rozwoju, występują **„buczyny acidofilne"** zaliczane do //Luzulo-Fagetum// DU RIETZ 1923, o [[r:runo lesne|runie]] ubogim w [[g:gatunek|gatunki]], przypominające bory mieszane. Buczyny acidofilne mogą także powstawać u nas sztucznie, wskutek zniszczenia naturalnych bogatych zbiorowisk buka przez gospodarkę człowieka. Zmiana składu florystycznego może następować szybko, gdyż gatunki charakterystyczne dla związku //Fagion// i rzędu //Fagetalia// są bardzo wrażliwe na zmiany zachodzące w siedlisku, jak zwiększenie oświetlenia, zakwaszenie gleby, grabienie ściółki itp. +
  
 W Polsce występują dwa zespoły kwaśnych buczyn: W Polsce występują dwa zespoły kwaśnych buczyn:
  
-  * [[u:Uboga buczyna niżowa (kwaśna buczyna niżowa)]], +  * [[u:uboga-buczyna-nizowa-kwasna-buczyna-nizowa|Uboga buczyna niżowa (kwaśna buczyna niżowa)]], 
- +  * [[u:uboga-buczyna-gorska-kwasna-buczyna-gorska|Uboga buczyna górska (kwaśna buczyna górska)]].
- +
-  * [[u:Uboga buczyna górska (kwaśna buczyna górska)]].+
    
  
z/zyzna-buczyna-sudecka-buczyna-sudecka.txt · ostatnio zmienione: 2017/03/08 17:39 przez kater