Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

z:zyzna-buczyna-nizowa-buczyna-pomorska [2013/09/15 12:42]
127.0.0.1 edycja zewnętrzna
z:zyzna-buczyna-nizowa-buczyna-pomorska [2017/03/08 17:36] (aktualna)
kater
Linia 8: Linia 8:
 Najlepiej wykształcone płaty buczyn nizinnych występują u nas na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce. Ich rozwojowi sprzyjało tu zarówno podłoże (nie wymyte młode utwory morenowe), jak i klimat bardziej zbliżony do atlantyckiego.  Najlepiej wykształcone płaty buczyn nizinnych występują u nas na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce. Ich rozwojowi sprzyjało tu zarówno podłoże (nie wymyte młode utwory morenowe), jak i klimat bardziej zbliżony do atlantyckiego. 
  
-Buczyny te charakteryzuje to, że są zazwyczaj [[d:drzewostan|drzewostanami]] jednogatunkowymi. Niekiedy obok [[b:buk fagus|buka]] występują w nich: [[d:dąb bezszypułkowy]] (//Quercus petraea//), [[g:grab pospolity|grab zwyczajny]] (//Carpinus betulus//), [[k:klon jawor]] (//Acer pseudoplatanus//) i inne gatunki liściaste, a w płatach uboższych także [[s:sosna zwyczajna]] (//Pinus sylvestris//). Brak [[j:jodla|jodły]] i [[s:swierk picea|świerka]] wyróżnia ten zespół od [[z:zyzna buczyna karpacka (buczyna karpacka)|buczyn karpackich]].+Buczyny te charakteryzuje to, że są zazwyczaj [[d:drzewostan|drzewostanami]] jednogatunkowymi. Niekiedy obok [[b:buk-fagus|buka]] występują w nich: [[d:dab-bezszypulkowy|dąb bezszypułkowy]] (//Quercus petraea//), [[g:grab-pospolity|grab zwyczajny]] (//Carpinus betulus//), [[k:klon-jawor|klon jawor]] (//Acer pseudoplatanus//) i inne gatunki liściaste, a w płatach uboższych także [[s:sosna-zwyczajna|sosna zwyczajna]] (//Pinus sylvestris//). Brak [[j:jodla|jodły]] i [[s:swierk-picea|świerka]] wyróżnia ten zespół od [[z:zyzna-buczyna-karpacka-buczyna-karpacka|buczyn karpackich]].
  
  
Linia 15: Linia 15:
 Spośród gatunków charakterystycznych dla związku i rzędu występują tutaj licznie przytulia (marzanka) wonna (//Galium odoratum = Asperula odorata//), gajowiec żółty (//Galeobdolon luteum//), szczyr  trwały (//Mercurialis perennis//) i prasownica rozpierzchła (//Milium effusum//), brak natomiast gatunków górskich. Charakterystyczne jest występowanie gatunków leśnych o niżowym typie zasięgu, jak: przylaszczka pospolita (//Hepatica nobilis//), żywiec cebulkowy (//Dentaria bulbifera//), prawnie chroniony bluszcz zwyczajny (//Hedera helix//) i turzyca palczasta (//Carex digitata//).  Spośród gatunków charakterystycznych dla związku i rzędu występują tutaj licznie przytulia (marzanka) wonna (//Galium odoratum = Asperula odorata//), gajowiec żółty (//Galeobdolon luteum//), szczyr  trwały (//Mercurialis perennis//) i prasownica rozpierzchła (//Milium effusum//), brak natomiast gatunków górskich. Charakterystyczne jest występowanie gatunków leśnych o niżowym typie zasięgu, jak: przylaszczka pospolita (//Hepatica nobilis//), żywiec cebulkowy (//Dentaria bulbifera//), prawnie chroniony bluszcz zwyczajny (//Hedera helix//) i turzyca palczasta (//Carex digitata//). 
  
-Na terenach bardziej wilgotnych w płatach zespołu występują często składniki związku //Alno-Padion// i //Carpinion//, których nie spotyka się w buczynach karpackich, co pozostaje w związku z bezpośrednim sąsiadowaniem na nizinach buczyn i [[l:lasy gradowe|grądów]]. Płaty lasów bukowych występujące na [[g:gleba lesna|glebach]] uboższych i bardziej suchych, mogą wykazywać pokrewieństwo do zespołu //Pino-Quercetum s.l//.+Na terenach bardziej wilgotnych w płatach zespołu występują często składniki związku //Alno-Padion// i //Carpinion//, których nie spotyka się w buczynach karpackich, co pozostaje w związku z bezpośrednim sąsiadowaniem na nizinach buczyn i [[l:lasy-gradowe|grądów]]. Płaty lasów bukowych występujące na [[g:gleba-lesna|glebach]] uboższych i bardziej suchych, mogą wykazywać pokrewieństwo do zespołu //Pino-Quercetum s.l//.
  
  
-//Melico-Fagetum// rozwija się głównie na utworach morenowych, najczęściej na glinach piaszczystych, zawierających margiel, które mają dobry drenaż, obfitują w części szkieletowe, żwir i otoczaki. Właściwy [[p:profil glebowy]] charakterystyczny dla zespołu wykazuje cechy [[g:gleby brunatne|gleb brunatnych]].+//Melico-Fagetum// rozwija się głównie na utworach morenowych, najczęściej na glinach piaszczystych, zawierających margiel, które mają dobry drenaż, obfitują w części szkieletowe, żwir i otoczaki. Właściwy [[p:profil-glebowy|profil glebowy]] charakterystyczny dla zespołu wykazuje cechy [[g:gleby-brunatne|gleb brunatnych]].
  
z/zyzna-buczyna-nizowa-buczyna-pomorska.txt · ostatnio zmienione: 2017/03/08 17:36 przez kater