Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

z:zwarcie-drzewostanu [2013/09/15 12:42] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Zwarcie drzewostanu ======
 +
 +
 +**Zwarcie drzewostanu** - jest ważną cechą o znaczeniu ekologicznym i gospodarczym. Wpływa na ilość i jakość produkcji [[d:drewno|drewna]], ponieważ w celu osiągnięcia maksymalnej produkcji ilościowej przy zachowaniu dobrej jakości, [[d:drzewa]] powinny rosnąć blisko siebie, stykając się brzegami swych prawidłowo rozwiniętych [[k:korona|koron]].
 +
 +**Zwarcie** określa się jako:
 +
 +  * wzajemne położenie koron drzew;
 +  * stopień wypełnienia przestrzeni nad [[g:gleba lesna|glebą]] koronami drzew;
 +  * stopień ocienienia gleby przez rosnący [[d:drzewostan]];
 +  * stosunek łącznej powierzchni koron drzew rosnących na jednostce powierzchni gleby do tej jednostki powierzchni.
 +
 +Zwarcie jest czynnikiem, który zmienia głównie stosunki naświetlenia w drzewostanie, co z kolei ma decydujące znaczenie w kształtowaniu się pokroju drzew.
 +
 + {{ http://www.lublin.lasy.gov.pl/att/janow/rafal/lkp/Rezerwat_Lasy_Janowskie.jpg?/images/450x350|drzewostan}}
 +**Miernikiem zwarcia** jest jego stopień szacowany w praktyce z odstępu między koronami drzew.
 +
 +**Zwarcie** określa się stosując 4 stopniową skalę cyfrową:
 +
 +  - Zwarcie pełne - gdy korony drzew stykają się brzegami lub częściowo zachodzą na siebie.
 +  - Zwarcie umiarkowane - gdy między koronami drzew znajdują się wąskie, wolne przestrzenie.
 +  - Zwarcie przerywane - gdy między koronami drzew znajdują się przerwy, w których łatwo mogą zmieścić się pojedyncze drzewa.
 +  - Zwarcie luźne - gdy przerwy między koronami są znacznie większe, a drzewa utraciły już wzajemny wpływ na siebie.
 +
 +W drzewostanach wielopiętrowych, oprócz w/w zwarcia, które nazywa się //poziomym//, występuje też tzw. //zwarcie pionowe//, które polega na tym, że korony poszczególnych pięter drzewostanu stykają się ze sobą w płaszczyźnie pionowej tzn. jedne rosną pod drugimi. Jeżeli w drzewostanie występują grupy lub kępy drzew wyższych i niższych, to korony stykają się na różnych poziomach. Jest to tzw. //zwarcie schodkowe//. W/w rodzaje zwarcia są charakterystycznym i nieodzownym elementem tzw. [[j:jodla pospolita|jodłowego]] [[l:las|lasu]] przerębowego. 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
  
z/zwarcie-drzewostanu.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:42 (edycja zewnętrzna)