Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

z:zespoly-roslinne [2013/09/15 12:42] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +**Zespoły roślinne**
 +
 +Chociaż każda [[z:zbiorowiska roślinne|fitocenozą]] jest zjawiskiem niepowtarzalnym, to w podobnych warunkach ekologicznych, biogeograficznych i historycznych powstają podobne fitocenozy, co pozwala na wyodrębnienie podobnych typów fitocenoz. 
 +
 +Te abstrakcyjne typy fitocenoz nazwano **zespołami roślinnymi** lub **asocjacjami**. Wyraz „asocjacja" pochodzi z łaciny i stosowany jest w nomenklaturze międzynarodowej; jego polski odpowiednik — „**zespół roślinny**" został wprowadzony przez SZAFERA, PAWŁOWSKIEGO i KULCZYŃSKIEGO.
 +
 +
 +Twórca środkowoeuropejskiej szkoły systematyki zbiorowisk roślinnych (**syntaksonomii**) JOSIAS BRAUN-BLANQUET oparł się przy wyróżnianiu zespołów na kryteriach florystycznych, wprowadzając koncepcję **gatunków charakterystycznych**. 
 +
 +Gatunek charakterystyczny jakiegoś syntaksonu jest to taki [[g:gatunek|gatunek]], który ma większy punkt ciężkości występowania w danym syntaksonie w porównaniu z innymi, równorzędnymi syntaksonami na danym terytorium. 
 +
 +Oznacza to jedną z możliwości:
 +
 +
 +  * wyłączne lub prawie wyłączne występowanie w fitocenozach danego syntaksonu;
 +
 +
 +
 +  * istotnie wyższy stopień stałości w danym syntaksonie.
 + 
 +
 +Koncepcja gatunków charakterystycznych wynikła z obserwacji, że amplituda autekologiczna gatunku (czyli jeśli występuje sam) może się różnić od amplitudy synekologicznej (jeśli współwystępuje z innymi). W rozmieszczeniu gatunków istotne jest zatem nie tylko to, gdzie dany gatunek występuje, ale i w jakim towarzystwie.
 +
 +
 +BRAUN-BLANQUET jest twórcą hierarchicznego systemu jednostek fitosocjologicznych, w którym podstawową jednostką jest zespół roślinny reprezentowany w przyrodzie przez konkretne **płaty roślinne**, czyli fitocenozy.
 +
 +
 +**Zespół** jest to abstrakcyjnie ujęty, najniższy hierarchicznie typ fitocenozy, który na danym terytorium ma swoistą, charakterystyczną kombinację gatunków (FALIŃSKA 1996). W syntaksonomii pojęcie zespołu jest analogiczne do pojęcia gatunku w taksonomii roślin.
 +
 +Każdy zespół roślinny jest równocześnie zbiorowiskiem, natomiast nie każde zbiorowisko roślinne jest zespołem. Nie należy zatem stosować nazwy „zespół" dla skupień roślinnych nie określonych dokładnie pod względem składu florystycznego i nie mających gatunków charakterystycznych. Należy wówczas używać nazwy „zbiorowisko roślinne".
  
z/zespoly-roslinne.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:42 (edycja zewnętrzna)