Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

z:zespoly-lesne-i-zaroslowe [2014/03/29 20:55] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Zespoły leśne i zaroślowe ======
  
 +
 +
 +Pod względem zarówno przyrodniczym, jak i gospodarczym, zespoły leśne w Polsce należą do najważniejszych. Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego, sprzyjającego rozwojowi roślinności drzewiastej. W związku z tym zespoły leśne wykazują u nas znaczną żywotność oraz dużą ekspansję. Płaty ich powstają w wyniku naturalnej sukcesji prawie wszystkich zbiorowisk roślinnych i mają często charakter klimaksowy. Pierwotnie [[l:las|lasy]] porastały prawie całą Polskę, z wyjątkiem najwyższych szczytów górskich, sięgając w piętro halne i turniowe i dopiero wskutek działalności człowieka zostały przetrzebione.
 +
 +
 +Wpływ człowieka na szatę leśną nie ograniczył się tylko do zmniejszenia powierzchni leśnej; poszedł on dalej i przekształcił wskutek sztucznego odnawiania lasu pierwotne zbiorowiska leśne. Pociągnęło to za sobą daleko idące zmiany w [[s:sklad-gatunkowy-drzewostanu|składzie gatunkowym]] naszych lasów i udział [[d:drzewa|drzew]] iglastych stał się szczególnie duży. Natomiast procent drzew liściastych jest znacznie niniejszy, niż by to wynikało z możliwości produkcyjnych siedlisk naszego kraju.
 +
 +
 +Zmiana składu gatunkowego [[d:drzewostan|drzewostanów]] pociągnęła za sobą także zmiany siedliskowe, a to z kolei spowodowało ustąpienie wielu gatunków [[r:runo-lesne|runa]]. Najbardziej wrażliwe na zmiany siedliskowe są przy tym gatunki charakterystyczne dla zespołów i związków. [[g:gatunek|Gatunki]] te ustępują miejsca roślinom o szerokiej skali ekologicznej, które mogą rosnąć w rozmaitych warunkach siedliskowych. Z tego też względu obecne klasyfikowanie fitosocjologiczne lasów silnie zmienionych przez człowieka jest trudne. 
 +
 +Z powodu braku własnych gatunków charakterystycznych nie mogą one być traktowane jako odrębne zespoły, lecz jedynie jako zbiorowiska zastępcze, tworzące się przejściowo na miejscu zespołów naturalnych, odpowiadających najlepiej danemu siedlisku.
 +
 +
 +Zróżnicowanie szaty leśnej Polski i duża liczba występujących u nas zespołów leśnych pozostaje w ścisłym związku z urozmaiconą rzeźbą terenu, budową geologiczną i warunkami klimatycznymi kraju.
 +
 +Zaproponowany ostatnio [[s:system-taksonomiczny-zbiorowisk-leśnych-Polski|system taksonomiczny zbiorowisk leśnych Polski]] (W. MATUSZKIEWICZ, J. M. MATUSZKIEWICZ 1996) obejmuje 48 zespołów zaliczonych do 5 klas i 6 rzędów, reprezentowanych przez 9 związków.
 +
 +  * [[b:Bagienne-lasy-i-zarośla-olszowe|Bagienne lasy i zarośla olszowe]],
 +  * [[l:Lasy-grądowe|Lasy grądowe]],
 +  * [[l:Lasy-bukowe|Lasy bukowe]],
 +  * [[z:Zarośla-i-dąbrowy-ciepłolubne|Zarośla i dąbrowy ciepłolubne]],
 +  * [[b:Bory-mieszane-dębowo-sosnowe|Bory mieszane dębowo - sosnowe]],
 +  * [[b:Bory-sosnowe|Bory sosnowe]],
 +  * [[b:Bory-świerkowe-i-jodłowe|Bory świerkowe i jodłowe]],
 +  * [[s:Subalpejskie-zarośla|Subalpejskie zarośla]],
 +  * [[a:Acidofilne-dąbrowy|Acidofilne dąbrowy]].
z/zespoly-lesne-i-zaroslowe.txt · ostatnio zmienione: 2014/03/29 20:55 (edycja zewnętrzna)