Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

z:zasady-przenoszenia-nasion-i-sadzonek-do-innych-regionow-nasiennych [2013/09/15 12:42] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Zasady przenoszenia nasion i sadzonek do innych regionów nasiennych ======
 +
 +
 +
 +W Polsce obowiązują ogólne wytyczne przenoszenia [[n:nasiona|nasion]] i sadzonek a także zasady szczegółowe opracowane dla: [[s:sosna zwyczajna|sosny pospolitej]], [[s:swierk pospolity|świerka pospolitego]], [[j:jodla pospolita|jodły pospolitej]], [[m:modrzew europejski|modrzewia europejskiego]] i [[m:modrzew polski|polskiego]], [[d:dab szypulkowy|dębu szypułkowego]] i [[d:dab bezszypulkowy|bezszypułkowego]] oraz [[b:buk pospolity|buka zwyczajnego]]. Zasady te mają na celu przeciwdziałanie dowolnemu przemieszczaniu materiału rozmnożeniowego do innych warunków fizyczno-geograficznych i przyrodniczych niż te, w których został wytworzony.
 +
 +
 +Zgodnie z ogólnymi wytycznymi nasiona i wyhodowane z nich sadzonki mogą być rozprowadzane bez ograniczeń tylko w obrębie tego samego mikroregionu nasiennego, pod warunkiem zachowania stref wysokościowych w terenach górskich. W przypadku braku nasion lub niewystarczającej bazy nasiennej godnych propagowania pochodzeń z własnego mikroregionu, nadleśnictwa powinny sprowadzać nasiona z innych mikroregionów wchodzących w skład tego samego makroregionu chyba, że zasady szczegółowe wskazują inne rozwiązania. 
 +
 +Nasiona i sadzonki gatunków nie objętych zasadami szczegółowymi, w uzasadnionych przypadkach mogą być sprowadzone z innych makroregionów, pod warunkiem stosowania następujących zasad ogólnych. W pierwszej kolejności należy unikać przekraczania granic obszarów i prowincji fizyczno-geograficznych, a w konieczności (brak bazy nasiennej któregoś [[g:gatunek|gatunku]]) należy przyjąć zasadę przenoszenia nasion i wyhodowanych z nich sadzonek z obszarów fizyczno-geograficznych o „surowszych" warunkach klimatycznych (Niż Wschodnioeuropejski = 841/2, 842/2, 843/2, 843/4, 845/4, 851/4 i Podobszar Karpacki - 521/5, 512/6, 513/8, 514/8, 522/8) w warunki „łagodniejsze" na pozostałym obszarze kraju.
 +Zasady szczegółowe obowiązujące bezwzględnie dla 6 gatunków podstawowych podane są w formie tabelarycznej. Zawierają wykaz regionów nasiennych, z których nadleśnictwa będą mogły sprowadzać nasiona i sadzonki w przypadku braku bazy nasiennej we własnym regionie lub nieurodzaju nasion. Zasady szczegółowe są nadrzędne w stosunku do ogólnych wytycznych i podlegają okresowej weryfikacji, w miarę gromadzenia informacji z badań proweniencyjnych.
 +
 +W terenach górskich Polski ([[k:kraina sudecka VII|Kraina VII - Sudecka]] i [[k:kraina podkarpacka VIII|Kraina VIII - Karpacka]]) obowiązują dodatkowe, szczegółowe zasady gospodarowania nasionami. Na terenach górskich, poza regionalizacją obszarową, powinno się stosować również regionalizację wysokościową opartą na zasadzie, że roślinny materiał rozmnożeniowy i sadzonki mogą być przenoszone tylko w obrębie jednej strefy klimatycznej, określonej na podstawie zależności pomiędzy średnią temperaturą powietrza w roku (w przedziale ±1°C) a wysokością n.p.m. oraz ekspozycją wobec stron świata.
  
z/zasady-przenoszenia-nasion-i-sadzonek-do-innych-regionow-nasiennych.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:42 (edycja zewnętrzna)