Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

z:zakladanie-zadrzewien [2013/09/15 12:42] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +**Zakładanie zadrzewień**
 +
 +Zakładanie [[z:zadrzewienia|zadrzewień]] obejmuje przygotowanie [[g:gleba lesna|gleby]] na placówkach (dla zadrzewień pojedynczych i rzędowych) lub pełną orkę (dla pozostałych form) zgodnie z dokumentacją projektową oraz wysadzenie [[d:drzewa|drzew]] i [[k:krzewy|krzewów]].
 +
 +Warunkiem dobrego rozwoju zadrzewień jest terminowe i prawidłowe ich zakładanie, a w tym również sadzenie odpowiednich drzew i krzewów. Do zakładania zadrzewień stosuje się [[g:gatunek|gatunki]] ujęte w „[[Krajowym doborze drzew i krzewów do zadrzewień]]". W doborze gatunków do zadrzewień mogą być dodatkowo uwzględnione następujące gatunki drzew i krzewów: [[j:jodła]] kalifornijska, [[s:swierk picea|świerk]] srebrzysty, azalie, różaneczniki, [[i:irga-cotoneaster|irgi]], żylistki.
 +
 +Materiał sadzeniowy do zadrzewień produkowany jest w pięciu rodzajach:
 +  - dla drzew:
 +    * w formie młodocianej - sadzonka o wzroście zgodnym z właściwościami morfologicznymi gatunku oraz o wymiarach odpowiadających wymiarom wybranego typu lub typów sadzonek do [[u:uprawa lesna|upraw leśnych]] i plantacji,
 +    * w formie naturalnej - sadzonka o wzroście zgodnym z właściwościami morfologicznymi gatunku; sadzonki są wyższe od sadzonek o formie młodocianej oraz mają u gatunków iglastych niepodkrzesaną, a u gatunków liściastych podkrzesaną do wysokości 30-100 cm strzałkę,
 +    * w formie plennej - sadzonka drzewa liściastego z [[p:pien|pniem]] o wysokości 180-220 cm, z wyraźną nie przyciętą strzałką oraz wytworzoną naturalną [[k:korona|koroną]],
 +    * w formie żywokołów - dotyczy tylko [[t:topola populus|topól]] i [[w:wierzba salix|wierzb]]; jest to [[p:pedy|pęd]] 1-3-letni pozyskany z odrośli w mateczniku, o długości powyżej 2 m, z przyrostem ostatniego roku,
 +  - dla krzewów i niektórych drzew:
 +    * w formie krzewiastej - sadzonka utworzona w [[s:szkolka lesna|szkółce]] przez niskie przycięcie przewodnika w celu wytworzenia wielopędowości.
 +{{ :wiki:15_32-kamieniolom.jpg?440x280|Zadrzewienia}}
 +Formy sadzonek do zadrzewień, w zależności od jakości, dzieli się na dwie klasy.
 +
 +Otrzymane sadzonki powinny być jak najszybciej wysadzone, a jeśli jest to niemożliwe powinno się je zadołować, przykrywając starannie [[k:korzen|korzenie]]. Należy pamiętać, że nie wolno dołować sadzonek w pęczkach. Drzewa i pojedyncze krzewy sadzi się w doły o wymiarach 50-60 cm x 50-90 cm, krzewy w żywopłotach wysadza się w rowkach. Drzewa i krzewy należy sadzić tak głęboko, jak rosły w szkółce, unikając zawijania korzeni. Wyjątek stanowią tylko topole i wierzby, które można sadzić głębiej do 70 cm zwykle 10-40 cm oraz krzewy [[b:bez czarny|bzu czarnego]], [[k:kolcowoj-szkarlatny|kolcowoju]], [[l:ligustr pospolity|ligustra]], [[p:porzeczka-i-agrest-ribes|porzeczki]], śnieguliczki, [[t:tawula-spiraea|tawuły]], wiciokrzewu i wikliny - sadzi się 5-10 cm głębiej niż rosły w szkółce. Na [[g:gleba lesna|glebach]] o wysokim poziomie wody gruntowej wszystkie drzewa i krzewy należy sadzić w doły płytkie oraz wykonać odpowiednie wywyższenie. Źywokoły sadzi się w doły do głębokości 150 cm w zależności od długości. Drzewa i krzewy powinny sadzić dwie osoby. Jedna trzyma sadzonkę i ugniata ziemię wokół rośliny, a druga zasypuje dół ziemią. Po umieszczeniu sadzonki w dole należy korzenie równomiernie rozłożyć na usypanym wcześniej na dole kopczyku. Zasypywanie dołu należy dokonać ziemią rozdrobnioną, małym porcjami z równoczesnym lekkim potrząsaniem drzewkiem. Po przykryciu korzeni ziemią, a drugi raz po całkowitym wypełnieniu dołu ziemią, należy ją dobrze udeptywać.
 +Po posadzeniu pod każde drzewko należy wlać wiadro wody (jeśli sadzenie odbywało się w czasie sezonu wegetacyjnego), która zamula wolne przestrzenie między korzeniami. W miejscach z tendencją do nadmiernego przesychania, świeżo posadzone rośliny najlepiej jest ściółkować np. słomą czy [[k:kora|korą]]. Podczas wiosennego sadzenia usypuje się przy drzewkach kopczyk o wysokości 5-10 cm, a przy sadzeniu jesiennym, o wysokości 20-30 cm. Wiosną kopczyki należy rozgarniać i formować z nich misy.
 +
 +Przy sadzeniu drzew piennych najpierw wbija się blisko środka dołu palik od strony panujących wiatrów, a następnie sadzi się drzewko. Bezpośrednio po posadzeniu drzewko przywiązuje się do palika.
 +Po posadzeniu drzewka należy skrócić pędy korony ostrym nożem lub sekatorem. Jednocześnie usuwa się pędy uszkodzone lub złamane. U krzewów skraca się wszystkie pędy główne.
 +Posadzone drzewka wymagają zabezpieczenia przed zniszczeniem przez bydło, zwierzynę, maszyny itp. Większe powierzchnie zadrzewień zabezpiecza się przez grodzenie, a pojedyncze drzewka kratownicami, siatką, drutem, papierem, trzciną itp..
 +W pierwszych latach po posadzeniu pielęgnacja sprowadza się do wykaszania trawy i innych roślin wokół sadzonek, by ich nie zagłuszały.
 +----
 +Źródło: Murat E. "Poradnik hodowcy lasu" Warszawa 1999
 +
 +
  
z/zakladanie-zadrzewien.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:42 (edycja zewnętrzna)