Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

w:wyzynny-jodlowy-bor-mieszany [2013/09/15 12:41] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +**Wyżynny jodłowy bór mieszany (bór jodłowy wyżyn południowej Polski)** — //Abietetum polonicum// (DZIUB. 1928) BR.-BL. et VLIEG. 1939
 +
 +
 +Bory jodłowe na podłożu kwaśnym w Górach Świętokrzyskich i na Roztoczu oraz rzadko na Pogórzu Karpackim i wyżynach tworzą osobny zespół, który został wyodrębniony pod nazwą //Abietetum polonicum//, jako endemiczny polski zespół regionalny. Jedliny świętokrzyskie występują w partiach szczytowych i na zboczach gór na rozmaitych podłożach; rozwijają się dobrze i wykazują dużą ekspansję i zdolność odnawiania się. 
 +
 +Najczęściej rozwijają się na [[g:gleba lesna|glebach]] gliniasto-piaszczystych, słabo przepuszczalnych w typie [[g:gleby brunatne|gleb brunatnych]] kwaśnych lub [[g:gleby bielicowe|zbielicowanych]]. Niekiedy gleby te są kamieniste, pokrywające tylko cienką warstwą leżące głębiej skały kwarcytowe, a pionierskie stadia zespołu można spotkać nawet na nagich głazach, tzw. **gołoborzach**.
 +
 +
 +W [[d:drzewostan|drzewostanie]] //Abietetum polonicum// oprócz [[j:jodla|jodły]] rośnie często [[s:swierk picea|świerk]], zwłaszcza przy szczytach i na glebach uboższych. 
 +
 +Warstwa [[k:krzewy|krzewów]] w zespole rozwinięta jest słabo. Pojawia się w niej m.in. [[j:jarząb pospolity]] (//Sorbus aucuparia//) i [[b:bez koralowy]] (//Sambucus racemosa//). 
 +
 +W fizjonomii [[r:runo lesne|runa]] ważną rolę odgrywają paprocie i mchy — ich [[g:gatunek|gatunki]] cieniolubne, jak: gajnik lśniący (//Holocomium splendens//), płonnik strojny (//Polytrichum formosum = P. atternatum//), tujowiec (//Thuidium//), merzyk (//Mnium//), różyczkoprątnik (//Rhodobryum//). 
 +
 +Pod względem florystycznym //Abietetum polonicum// wyróżnia się bardzo słabo. Duży udział mają gatunki związku //Vaccinio-Piceion//, jak: [[s:świerk pospolity]] (//Picea abies//), gruszycznik jednokwiatowy = gruszyczka jednokwiatowa (//Moneses uniflora = Pirola uniflora//), gruszkówka (gruszyczka) jednostronna (//Orthilia secunda = Pirola secunda//), gruszyczka mniejsza (//Pirola minor//), [[b:borówka czarna]] (//Vaccinium myrtillus//) i [[b:borowka brusznica|brusznica]] (//F. vitis-idaea//), piórosz pierzasty (//Ptilium crista-castrensis//). Często występują szczawik zajęczy (//Oxalis acetosella//) i majownik dwulistny (//Majanthemum bifolium//).
 +
 +
 +Charakterystyczne dla zespołu jest występowanie: czartawy drobnej (//Circaea alpina//), widłaka jalowcowatego (//Lycopodium annotinum//) i gatunków górskich: przytulii okrągłolistnej (//Galium rotundifolium//), wrońca widlastego = widłaka wrońca (//Huperzia selago = Lycopodium selago//), narecznicy szerokolistnej (//Dryopteris dilatata = D. austriaca//) oraz prawnie chronionego podrzenia żebrowca (//Blechnum spicant//).
 +
 +
 +Lasy jodłowe Gór Świętokrzyskich wykazują najwięcej podobieństwa do zespołu //Abieti-Piceetum montanum// występującego w niższych położeniach Karpat. Jodła nie wywiera wyraźnego wpływu na charakter siedliska, na którym występuje. Na zasobnym podłożu może jej towarzyszyć roślinność charakterystyczna dla [[l:lasy bukowe|buczyn]] i [[l:lasy gradowe|grądów]], na podłożu ubogim zaś — dla borów. W terenie często występują płaty o charakterze pośrednim, a odróżnienie //Abietetum polonicum// od //Querco-Pinetum// z udziałem jodły może sprawiać pewne trudności.
  
w/wyzynny-jodlowy-bor-mieszany.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)