Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

w:wysiew-nasion-na-podlozach [2013/09/15 12:41] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +**Wysiew nasion na podłożach**
 +
 +Podłoża uformowane w grzędy lub wypełniające skrzynki obsiewa się z reguły siewem pełnym, który zapewnia maksymalne wykorzystanie powierzchni. Siew rzędowy stosowany jest tylko wówczas, gdy zachodzi konieczność oddzielnego wysiewu niewielkich partii [[n:nasiona|nasion]], np. pozyskanych z [[d:drzewa mateczne|drzew matecznych]] w celu założenia plantacyjnej uprawy nasiennej.
 +
 +Wysiew nasion na odkrytej powierzchni, niezależnie od jakości podłoża, powinien się odbywać w terminach stosowanych w zwykłych [[s:szkolka lesna|szkółkach]], w zależności od wymagań biologicznych poszczególnych [[g:gatunek|gatunków]] [[d:drzewa|drzew]] i aktualnego układu warunków atmosferycznych.
 +
 +Pod osłonami wysiew wiosenny może być znacznie przyspieszony i wykonywany wówczas, gdy temperatura na to pozwala. Spore wahania temperatury w dzień i w nocy, które występują przy wczesnym wysiewie, szczególnie pod osłonami czasowymi, wpływają u szeregu gatunków korzystnie na kiełkowanie nasion. Za wysokie temperatury przy późniejszym wysiewie są natomiast przyczyną słabego i nierównomiernego kiełkowania nasion, głównie [[s:stratyfikacja nasion|stratyfikowanych]].
 +
 +Na podłożach organicznych, o dobrych właściwościach fizycznych i chemicznych, można uzyskać znacznie większą wydajność wschodów niż w [[g:gleba lesna|glebach]] mineralnych w szkółce, zwłaszcza gdy zastosuje się osłonę foliową lub szklaną, uniezależniającą w dużym stopniu uprawę szkółkarską od zmiennych czynników atmosferycznych.
 +
 +Normę wysiewu nasion należy dostosować do właściwego w danej metodzie produkcji zagęszczenia siewek, jakości nasion i przewidywanej ze względu na warunki wydajności wschodów. Można ją obliczyć posługując się wzorem:
 +
 +**N = 10Lt / ckw**
 +
 +gdzie:
 +
 +N — masa nasion w g/m² powierzchni lub g/m rządka siewnego,
 +
 +L — pożądana liczba siewek w szt./m² lub szt./m, 
 +
 +t   — masa 1000 szt. nasion w g, 
 +
 +c   — czystość nasion w %, 
 +
 +k — zdolność kiełkowania lub zdrowotność w %, 
 +
 +w — współczynnik wydajności wschodów wyrażony ułamkiem dziesiętnym.
 +
 +Należy pamiętać, że siewki rosnące w nadmiernym zagęszczeniu są bardziej podatne na choroby grzybowe i mają zbyt wybujałą, w stosunku do [[k:korzen|korzeni]], część nadziemną. Nasiona powinny być przed siewem zaprawione preparatami grzybobójczymi.
 +Nasiona wysiewa się zwykle ręcznie lub za pomocą prostych urządzeń. Przy większych zadaniach produkcyjnych można posłużyć się na grzędach siewnikami stosowanymi w szkółkach do siewu pełnego.
 +
 +Do ewentualnego ręcznego lub mechanicznego przykrywania nasion powinien być używany tylko materiał luźny, nie zlepiający się i wolny od nasion chwastów, zarodników grzybów oraz szkodników owadzich. Najlepiej nadaje się do tego celu piasek o średnicy ziarn 0,2—2 mm, pozbawiony części spławialnych. Można również stosować przesiany torf i [[p:prochnica lesna|próchnicę]] ze [[z:zwarcie drzewostanu|zwartych]] [[d:drzewostan|drzewostanów]] lub perlit. Grubość warstwy przykrycia powinna być dostosowana do właściwości nasion oraz warunków wilgotnościowych w podłożu i w powietrzu. W korzystnych i stałych warunkach pod osłonami, drobne nasiona mogą być wysiewane bez przykrycia.
 +
 +Orientacyjna wydajność wschodów (w) i liczba siewek na powierzchni 1 m² (L) ważniejszych gatunków drzew leśnych przy uprawie na podłożach na odkrytej powierzchni i pod osłoną z folii lub szkła (zestawiono według danych Tyszkiewicza 1963, Guni 1980 i Gorzelaka 1986 i 1991)
 +
 +^  Gatunek     ^    Powierzchnia odkryta             ^^    Pod osłoną            ^^
 +|              |     w         |           L\\ szt./m²         |       w       |     L\\ szt./m²      |      
 +|[[s:Świerk pospolity]] i inne świerki      | 0,5   |  1250  |  0,7—0,8  | 1000   |
 +|[[s:Sosna zwyczajna]]                      | 0,6   |  1000  |  0,7—0.8  | 800    |
 +|[[j:Jodła olbrzymia]]                      | 0,4   |  900   |    0,5    | 700    |
 +|[[j:jedlica douglasa daglezja|Jedlica Douglasa (zielona)]]   |  0.6  | 750  | 0,7  | 600  |
 +|[[s:Sosna czarna]]                         | 0,7   |  650   |    0.8    | 500    |
 +|[[j:Jodła pospolita]]                      | 0,5   |  650   |    0.6    |    500    |
 +|[[m:Modrzew europejski]]                   | 0,5   |  300   |    0,5    | 250    |
 +|[[j:Jesion wyniosły]]                      | 0,6   |  500   |    0,7    |    400    |
 +|[[o:Olsza czarna]] i [[o:olsza szara|szara]]   |  0,3  |  450  |  0,4  |  350  |
 +|[[b:Brzoza brodawkowata]] i [[b:brzoza omszona|omszona]]    | 0,1  | 300  | 0,1  | 250  |
 +|[[b:buk pospolity|Buk zwyczajny]]          | 0,6   |  250  |  0,6  | 200  |
 +|[[d:Dąb szypułkowy]], [[d:dab bezszypulkowy|bezszypułkowy]] i [[d:dab czerwony|czerwony]]   |  0.7  |  250  |  0.7  | 200  |
 +|[[l:Lipa drobnolistna]]                    | 0,5   | 250  | 0,5  | 200  |
 +|[[k:klon pospolity|Klon zwyczajny]] i [[k:klon jawor|jawor]] |  0.5  |  200  |  0,5  |  150  |
 +|[[w:Wiąz górski]]                          | 0.5  | 200  | 0,6  | 150  |
 +
  
w/wysiew-nasion-na-podlozach.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)