Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

w:wybor-powierzchni-plantacji-nasiennej-i-plantacyjnej-uprawy-nasiennej [2013/09/15 12:41] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +**Wybór powierzchni plantacji nasiennej i plantacyjnej uprawy nasiennej**
 +
 +{{ http://bazy.ibles.waw.pl/bazy/plantacj/foto/plant_6a.jpg?/images/300x400|plantacja nasienna}}
 +Najodpowiedniejsze [[g:gleba lesna|gleby]] pod plantację nasienną i plantacyjną uprawę nasienną to gleby piaszczyste o umiarkowanej [[z:zyznosc gleby|żyzności]] z domieszką [[p:prochnica lesna|próchnicy]] i o niezbyt wysokim poziomie wody gruntowej. 
 +
 +Nie należy zakładać plantacji na siedlisku zbyt żyznym (Lśw, LM), ponieważ na takiej glebie [[p:przygotowanie szczepow do zakladania plantacji nasiennych i plantacyjnych upraw nasiennych|szczepy]] i sadzonki silnie pędzą. Nie nadają się również gleby ubogie ([[b:bor suchy bs|Bs]], [[b:bor swiezy bsw|Bśw]]), wilgotne ([[b:bor wilgotny bw|Bw]]) i kamieniste.
 +
 +Powierzchnia plantacji nie może być falista, gdyż sprzyja to erozji, tworzeniu się zastoisk zimnego powietrza (zmrozowisk) i wymoklisk, utrudnia pielęgnowanie gleby, a w przyszłości będzie utrudniać stosowanie mechanicznego sprzętu do zbioru szyszek. Nie nadaje się pod plantację powierzchnia nachylona ku północy, ponieważ przy takiej ekspozycji są gorsze warunki kwitnienia.
 +
 +
 +Powierzchnia plantacji, szczególnie dla [[s:sosna zwyczajna|sosny pospolitej]], powinna być możliwie duża, stwarza to bowiem lepsze warunki zapylania kwiatów. Przyjmuje się, że dla sosny pospolitej minimalna powierzchnia powinna wynosić 5 ha. Dla innych [[g:gatunek|gatunków]] powierzchnia może być mniejsza, lecz nie poniżej 2 ha.
 +
 +Plantacje można lokować wewnątrz [[d:drzewostan|drzewostanów]] innego gatunku, w drzewostanach śródpolnych lub na gruntach porolnych. Jeżeli plantacje lokowane są wewnątrz drzewostanu, to w otaczającym je pasie drzewostanu o szerokości 300 m należy usunąć wszystkie [[d:drzewa|drzewa]] z gatunku, z którego założono plantację. Minimalna odległość drzewostanów od kompleksów śródpolnych, na których zakłada się plantacje, wynosi w kierunku zachodnim co najmniej 1,5 km a w pozostałych 1 km.
 +
 +
 +Decyzję o przydatności określonej powierzchni do założenia plantacji podejmuje pracownik IBL wspólnie z przedstawicielem RDLP, po przeprowadzeniu szczegółowej oceny na gruncie.
 +
 +Przez cały czas obradzania plantacja musi być zabezpieczona przed dostępem pyłku z zewnątrz. Plantacje ulokowane wewnątrz drzewostanu izoluje otaczający je drzewostan, dla pozostałych należy założyć sztuczną otulinę. Najskuteczniejsza otulina to 3 lub 4 rzędy drzew gatunku szybko rosnącego w więźbie 4x4 m lub 5x5 m z przesunięciem, między nimi 2 lub 3 rzędy drzew gatunku wolno rosnącego z odstępem w rzędzie 2 lub 3 m; w dalszej warstwie [[k:krzewy]]. Zakładanie otulin należy zakończyć rok przed rozpoczęciem zakładania plantacji. Do zakładania otuliny należy używać wyłącznie mocnych wielolatek gatunków, które nie będą reprezentowane w plantacji. 
 +
 +Wszystkie plantacje powinny być trwale i szczelnie ogrodzone.
  
w/wybor-powierzchni-plantacji-nasiennej-i-plantacyjnej-uprawy-nasiennej.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)