Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

w:wplyw-doboru-naturalnego-na-jakosc-drzew [2013/09/15 12:41] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +**Wpływ doboru naturalnego na jakość drzew** 
 +
 +Nieco odmiennie trzeba oceniać wpływ doboru naturalnego na jakość [[d:drzewa|drzew]] i wytwarzanego przez nie [[d:drewno|drewna]]. Ta cecha odgrywa podrzędną rolę w doskonaleniu biologicznych właściwości [[g:gatunek|gatunku]], nie stanowi bowiem o lepszym czy gorszym przystosowaniu do zmiennych warunków środowiska, o większej czy mniejszej żywotności danego drzewa. Ewentualnie może być powiązana z innymi właściwościami, odgrywającymi większą rolę w ewolucji i decydującymi o zróżnicowaniu świata roślinnego. Doborowi podlega nie drewno, lecz drzewo ze wszystkimi właściwościami stanowiącymi o jego przeżywalności w określonych warunkach. Nie od doboru naturalnego możemy więc oczekiwać samoczynnego polepszania się wszystkich pożądanych cech wzrostowych drzew i jakości produkowanej masy drzewnej. 
 +
 +W tym zakresie konieczna jest ingerencja człowieka, m.in. przez odpowiednie [[c:ciecia pielegnacyjne|zabiegi pielęgnacyjne]]. Na przykład silna gałęzistość strzały i związana z nią sękatość drewna nie jest czynnikiem hamującym ewolucję danego gatunku, nie osłabia danego osobnika, a nawet przeciwnie — pomaga w zapewnieniu większej przestrzeni życiowej i lepszego stanowiska biosocjalnego. Natomiast w produkcji leśnej taki osobnik jest niepożądany, gdyż zajmuje zbyt wiele miejsca w stosunku do produkowanej masy drzewnej, a przy tym masa ta jest małowartościowa. Takie drzewa uważa się w [[h:hodowla lasu|hodowli lasu]] za wadliwe. W cięciach pielęgnacyjnych zapobiega się powstawaniu podobnej formy, a jeżeli już się znajduje w [[d:drzewostan|drzewostanie]], to się ją poprawia lub usuwa. Analogiczne sytuacje zachodzą przy występowaniu innych wad, nie eliminowanych w trakcie doboru naturalnego i wskutek tego skłaniających do zastosowania doboru sztucznego, czyli selekcji, do której m.in. należy usuwanie z drzewostanu wszelkich niepożądanych składników. W ten sposób dobór naturalny zostaje uzupełniony doborem sztucznym, pomagającym w osiąganiu zamierzonych celów produkcyjnych.
 +----
 +Źródło: Bernadzki E., Ilmurzyński E., Szymański St. "Trzebieże" Warszawa 1999
  
w/wplyw-doboru-naturalnego-na-jakosc-drzew.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)