Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

w:warstwa-krzewow-czyli-podszyt [2013/09/15 12:41] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +Warstwa [[k:krzewy|krzewów]] (**podszyt leśny**) zbudowana jest bądź z //krzewów właściwych// ([[b:bez czarny]], [[l:leszczyna pospolita|leszczyna]], [[t:trzmielina pospolita|trzmielina]], [[d:deren wlasciwy|dereń]] itp.) bądź z //roślin drzewiastych//, które w normalnych warunkach wyrastają w wysokopienne [[d:drzewa]], w niekorzystnych warunkach podlegają zahamowaniom wzrostowym i rozwojowym. Zahamowania te mogą być spowodowane ubóstwem [[g:gleba lesna|gleby]] lub nadmiernym ocienieniem przez [[d:drzewostan]].
 +
 +**Podszyt krzewiasty** może trwale utrzymywać się w takiej postaci pod drzewostanem, gdyż spełnia wszystkie funkcje fizjologiczne dochodząc do dojrzałości generatywnej (kwitnienie i owocowanie), mimo znacznego nieraz niedoboru światła.
 +
 +**Podszyt drzewiasty** albo trwale utrzymuje się w warstwie krzewów albo wchodzi na lepszych siedliskach w warstwę krzewów przejściowo, by w sprzyjających warunkach świetlnych zmienić się w [[p:podszyt lesny|podszyt]], a następnie w piętro drzewostanowe.
 +Drzewa podszytowe nigdy nie osiągają dojrzałości generatywnej.
 +
 +Na podszyt spośród [[g:gatunek|gatunków]] drzewiastych nadają się przede wszystkim te, które dobrze znoszą ocienienie, a więc: [[g:grab pospolity]], [[l:lipa drobnolistna]], [[d:dab szypulkowy|dęby szypułkowy]] i [[d:dab bezszypulkowy|bezszypułkowy]], [[j:jarząb pospolity]], [[k:klon pospolity]], [[k:klon jawor]], [[b:buk pospolity|buk zwyczajny]], [[j:jedlica zielona daglezja zielona|jedlica zielona]], [[s:świerk pospolity]].
 +
 +Oceniając wpływ podszytów na glebę w jednakowych warunkach siedliskowych, należy stwierdzić, że jedne gatunki, np. buk, grab, jedlica, wpływają korzystnie, inne, np. świerk, pogarszają stosunki wodne i opóźniają przebieg procesu próchnicowania. Najcenniejsze są podszyty mieszane, wielogatunkowe.
 +
 +Dodatni wpływ warstwy krzewiastej w lesie przedstawia się następująco:
 +
 +  * podszyt chroni glebę przed erozją dzięki silnemu związaniu powierzchniowych warstw gleby gęstą siecią [[k:korzen|korzeni]],
 +  * podszyt ocieniając glebę obniża parowanie wody z powierzchni i poprawia [[k:klimatyczne czynniki siedliska|stosunki klimatyczne]] wnętrza drzewostanu hamując wnikanie wiatru do wnętrza [[l:las|lasu]],
 +  * zrzucając [[l:liście]], podszyt przyczynia się do szybkiego rozkładu akumulowanej na powierzchni gleby [[s:substancja organiczna gleby|substancji organicznej]],
 +  * wprowadzając w obieg związki mineralne, podszycie leśne zapobiega [[d:degradacja gleb|degradacji gleby]], poprawiając jej [[s:struktura gleby|strukturę]] i skład chemiczny.
  
w/warstwa-krzewow-czyli-podszyt.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)