Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

w:wady-budowy [2014/04/26 20:22] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Wady budowy drewna ======
  
 +Do wad budowy drewna zalicza się:
 +  * **skręt włókien** - spiralny układ włókien wokół rdzenia, silniej zaznaczony w obwodowej części zanikający ku rdzeniowi. Stwierdzenie faktycznego skrętu włókien często jest możliwe dopiero po okorowaniu [[d:drewno|drewna]]. Pomiar: mierzy się stopień odchylenia włókien od linii równoległej do osi podłużnej kłody na odcinku 1 m i wyraża w cm lub jako procent;
 +  * **zakorek** - wrośnięte w drewno płaty [[k:kora|kory]] w wyniku zrośnięcia się dwóch [[d:drzewa|drzew]], konarów, napływów korzeniowych. Pomiar: na czole mierzy się głębokość i szerokość zalegania i wyraża w cm;
 +  * **martwica** (zabitka) powstaje w wyniku uszkodzeń mechanicznych, pożarów i innych czynników, powodujących uszkodzenia miazgi i sąsiednich warstw drewna w wyniku czego następuje zahamowanie przyrostu kolejnego [[s:sloje-roczne|słoja]]. Podczas zarastania uszkodzonego miejsca przez tkankę przyranną, obumarłe drewno może nie zrosnąć się ze świeżym przyrostem, tworząc //zabitkę otwartą// tj. martwicę boczną lub może zostać zamknięte pomiędzy dwoma systemami słojów rocznych otoczonych późniejszymi już wspólnymi przyrostami tworząc //zabitkę zamkniętą//. Zabitka zamknięta jest niewidoczna na obwodzie drewna, a na przekroju poprzecznym (czole) przypomina pęknięcie łukowe, od którego biegnie ku obwodowi promieniowo zwężająca się szczelina. Pomiar: na pobocznicy mierzy się szerokość i długość martwicy i podaje w cm;
 +  * **rdzeń mimośrodowy** - rdzeń położony poza środkiem geometrycznym w znacznej odległości od środka przekroju poprzecznego drewna okrągłego. Występuje często ze spłaszczeniem i twardzicą. Pomiar: mierzy się odległość między rdzeniem, a środkiem geometrycznym i wyraża w cm;
 +  * **wielordzenność** (podwójny rdzeń) - występowanie dwóch lub kilku rdzeni otoczonych odrębnym usłojeniem;
 +  * **nierównomierność słojów rocznych** - znaczna, widoczna różnica szerokości poszczególnych słojów rocznych występujących pojedynczo lub grupowo;
 +  * **drewno reakcyjne** - drewno z wyraźnymi cechami anatomicznymi wytworzonymi zwykle w pochylonych lub zakrzywionych częściach strzał lub gałęzi w sytuacji gdy drzewo usiłuje odzyskać pierwotną pozycję gdy została ona zakłócona. Drewno reakcyjne w [[g:gatunek|gatunkach]] drzew iglastych zwane jest //twardzicą// (drewnem naciskowym) i wytwarzane jest zwykle w dolnych częściach gałęzi oraz pochylonych lub zakrzywionych częściach strzał. Twardzica jest drewnem odpornym na działanie naprężeń ściskających jakie powstają przy jednostronnym działaniu wiatru, okiści po wklęsłej (zawietrznej) stronie zginanych strzał i gałęzi. Twardzica występuje głównie w drewnie [[s:swierk-pospolity|świerkowym]] w postaci sierpowatych smug o barwie brunatnoczerwonej, często mylona jest ze zgnilizną twardą. W praktyce dość często stosowanym i niezawodnym sposobem odróżnienia tych wad jest zbadanie struktury drewna ryszpakiem na pograniczu miejsca występowania twardzicy i sąsiednich warstw słoi rocznych. Drewno reakcyjne w gatunkach drzew liściastych określane jest jako drewno napięciowe i wytwarzane jest zwykle w górnych częściach gałęzi oraz pochylonych lub zakrzywionych częściach strzał. Drewno napięciowe (ciągliwe) powstaje wzdłuż części [[p:pien|pnia]] poddanej działaniu naprężeń rozciągających (nawietrzna strona drzew wystawionych na działanie jednokierunkowych wiatrów).
 +Drewno napięciowe występuje często u [[t:topola-populus|topoli]] i [[b:buk-pospolity|buka]], w stanie wilgotnym ma barwę jaśniejszą o srebrzystym połysku po wysuszeniu ciemnieje i przybiera barwę brunatną. W drewnie napięciowym podobnie jak w twardzicy następuje powiększenie szerokości słojów wskutek zwiększenia strefy drewna późnego;
 +  * **pęcherz żywiczny** - soczewkowata szczelina wypełniona żywicą, występująca często w drewnie świerkowym i zauważalna niekiedy dopiero w wyrobie (tarcicy, stolarce),
 +  * **przeżywiczenie**  - miejscowe  nadmierne przesycenie żywicą. Rozmiar i stopień przesycenia, od którego możemy mówić o wystąpieniu tej wady jest trudny do określenia.
 +Zarówno pęcherze żywiczne jak i przeżywiczenie pomimo, że są w zasadzie pomijane w normach przedmiotowych są dość poważnymi wadami utrudniającymi obróbkę oraz uszlachetnianie drewna (klejenie, lakierowanie, laminowanie, nasycanie).
 +
 +----
 +Źródło: Praca zbiorowa "Poradnik użytkowania lasu" Warszawa 2000
w/wady-budowy.txt · ostatnio zmienione: 2014/04/26 20:22 (edycja zewnętrzna)