Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

u:uziarnienie-gleby [2014/03/29 18:42] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Uziarnienie gleby ======
  
 +
 +Najważniejszą z fizycznego punktu widzenia cechą mineralnej części [[g:gleba-lesna|gleby]] jest stopień jej rozdrobnienia (dyspersji), czyli **uziarnienie**. 
 +
 +Wraz ze wzrostem dyspersji gleb polepszają się ich właściwości chemiczne (a więc ilość składników pokarmowych dla roślin), a pogarszają właściwości fizyczne. 
 +
 +Utwory o dużym udziale ziaren bardzo drobnych (np. iły lub ciężkie gliny), wykazują z reguły bardzo dużą zwięzłość, są mało przewiewne i charakteryzują się małymi współczynnikami przesiąkliwości. 
 +[[k:korzen|Korzenie]] większości [[d:drzewa|drzew]] z trudem mogą przenikać w głąb. Drzewa rosnące w takich warunkach mogą słabiej i płycej ukorzeniać się i są łatwo obalane przez wiatry. 
 +
 +Utwory różnoziarniste (np. piaski gliniaste i gliny lekkie) stwarzają najlepsze warunki fizyczne dla rozwoju roślinności leśnej. Charakteryzują się dużą pojemnością wodną i dobrą przewiewnością.
u/uziarnienie-gleby.txt · ostatnio zmienione: 2014/03/29 18:42 (edycja zewnętrzna)