Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

u:uwarunkowania-systemow [2013/09/15 12:41] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +**Uwarunkowania systemów**
 +
 +**1. Nachylenie terenu**
 + 
 +
 +Wyróżniono trzy klasy nachylenia terenu, biorąc pod uwagę jego dostępność dla grup maszyn:
 +  * do 7° (tereny nizinne, dostępne dla ciągników rolniczych i agregatowanych z nimi maszyn i urządzeń oraz samojezdnych maszyn specjalistycznych),
 +  * 8°-16° (tereny podgórskie, dostępne dla ciągników oraz większości innych samojezdnych maszyn specjalistycznych),
 +  * powyżej 16° (tereny górskie, wymagające zastosowania środków do zrywki nadziemnej oraz częściowo dostępne dla niektórych samojezdnych maszyn specjalistycznych).
 +Udział powierzchni Lasów Państwowych w powyższych stopniach nachylenia terenu wynosi odpowiednio: 73,18 i 9%. Pod względem rozmiaru miąższości pozyskiwania nieco większy jest udział terenów podgórskich (ok. 21%) i górskich (ok. 10%).
 +
 +**2. Gospodarcze typy drzewostanów** 
 +
 +
 +W uproszczeniu przyjęto trzy grupy gospodarczych typów [[d:drzewostan|drzewostanów]], które w sposób najbardziej istotny mogą wpływać na układ systemów pozyskiwania drewna, a mianowicie:
 +    * Drzewostany iglaste.
 +    * Drzewostany liściaste.
 +    * Drzewostany mieszane (iglasto-liściaste).
 +
 +**3. Kategorie cięć i rębnie**
 + 
 +
 +Uwzględniono kategorie cięć w których może być pozyskiwane [[d:drewno|drewno]], podstawowe [[r:rębnia - rodzaje i formy|rębnie]] oraz cięcia specjalne, a więc:
 +  * [[c:czyszczenia-pozne-cp|Czyszczenia późne]].
 +  * [[t:trzebieze-wczesne-tw|Trzebieże wczesne]].
 +  * [[t:trzebieze-pozne-tp|Trzebieże późne]].
 +  * [[r:rębnia zupełna I|Rębnia zupełna]].
 +  * [[r:rębnia częściowa II|Rębnia częściowa]].
 +  * [[r:rębnia gniazdowa III|Rębnia gniazdowa]].
 +  * [[r:rębnia stopniowa IV|Rębnia stopniowa]].
 +  * [[r:rębnia przerębowa (ciągła) V|Rębnia przerębowa]].
 +  * Cięcia sanitarne (przygodne).
 +  * Cięcia poklęskowe.
 +
 +
 +----
 +Źródło:
 +  - Laurow Z. "Pozyskiwanie drewna" Warszawa 1999
 +  - Praca zespołowa "Poradnik użytkowania lasu" Warszawa 2000
  
u/uwarunkowania-systemow.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)