Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

u:ustalenie-ekonomicznego-progu-strat [2013/09/15 12:41] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Ustalenie ekonomicznego progu strat ======
 + 
 +Ekonomiczny próg strat oznacza poziom nasilenia choroby, od którego poczynając straty powodowane przez nią przewyższają koszt realizacji strategii ochrony. Niestety, ustalenie tego progu bywa z reguły trudne, bo wymaga uwzględnienia wielu złożonych, współuzależnionych od siebie zmiennych.
 +
 +Poznanie ścisłego związku między ilością choroby i stratami wymaga przede wszystkim pomiarów jakości i ilości plonów (w [[l:lesnictwo|leśnictwie]] przeważnie w postaci surowca drzewnego). Jednocześnie trzeba porównywać alternatywne plany taktyczne ochrony od strony kosztów ich realizacji i spodziewanych efektów ekonomicznych. Te dwa ustalenia, łącznie z gotowością ponoszenia ryzyka związanego z nimi, stanowią podstawę do podejmowania decyzji w zakresie praktycznej ochrony. Dostępne sposoby działania mogą nie wystarczyć do uzyskania szybkiego powodzenia i wtedy należy wykorzystać pierwszą próbę jako podstawę decyzji następnej, a wreszcie sięgać do możliwości zalecenia opracowania nowych technologii ochrony, jak odporne odmiany, pestycydy lub modyfikowanie środowiska. W razie potrzeby, trzeba się oprzeć na progach ekonomicznych, ustalonych na podstawie obserwacji i doświadczenia, czyli empirycznie, później w miarę możności je uściślając (m.in. wykorzystując narastającą z czasem odpowiednią informację naukową).
 +
 +----
 +Źródło: Karol Mańka „Fitopatologia leśna” PWRiL Warszawa 1998 
  
u/ustalenie-ekonomicznego-progu-strat.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)