Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

u:urodzajnosc-gleby [2014/03/29 18:41] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Urodzajność gleby ======
  
 +**Urodzajność gleby** to zrelatywizowana w stosunku do konkretnych [[g:gatunek|gatunków]] roślin zdolność [[g:gleba-lesna|gleby]] do zaspokajania tych wymagań, które rzutują na plonowanie, tj. na produkcję tej części masy roślinnej, która ma bezpośrednie znaczenie użytkowe. 
 +
 +Miarą urodzajności gleby jest plon (urodzaj) wyprodukowany w jednostce czasu z jednostki powierzchni. 
 +
 +Im większa część masy roślinnej ma znaczenie użytkowe (jak w przypadku [[d:drzewa|drzew]]), tym bardziej zacierają się różnice między [[p:produkcyjnosc-gleby|produktywnością]] a urodzajnością gleb. 
 +
 +Wyróżnia się dwa pojęcia urodzajności gleby: //urodzajność potencjalną// i //urodzajność aktualną//. 
 +
 +**Urodzajność aktualna** oznacza urodzajność, która odpowiada obecnemu sposobowi zagospodarowania lub obecnemu stanowi siedlisk (gleby). 
 +
 +**Urodzajność potencjalna** to taka, którą miałoby dane siedlisko (gleba) w stanie optymalnym. To pewien pułap, który może być osiągnięty przy możliwie najlepszym sposobie zagospodarowania. Urodzajność potencjalną można podnieść, jeśli zaistnieje w przyszłości możliwość zastosowania nowych, skuteczniejszych metod gospodarowania naturalnymi siłami siedliska, a głównie gleby. 
 +
 +W przypadku lasu, głównym kryterium oceny urodzajności siedliska jest [[d:drzewostan]] (jego produktywność, [[s:sklad-gatunkowy-drzewostanu|skład gatunkowy]], bonitacja, przebieg wzrostu, zdolność do odnowienia).
 +
 +Urodzajność gleb ma charakter dynamiczny, uwarunkowany działaniem wszystkich czynników wpływających na rośliny. W każdym siedlisku urodzajność gleby zależy od dostatecznego współdziałania wszystkich grup czynników w optymalnym stosunku. 
 +
 +Od poznania i uzupełnienia względnego braku jakiegoś czynnika lub grupy czynników zależy zwiększenie plonów z naszych gleb. Każde siedlisko ma swoje słabe strony, które należy poznać i ulepszyć poprzez odpowiednie zabiegi agrotechniczne, fitomelioracyjne oraz należytą ochronę środowiska glebowego przed czynnikami [[d:degradacja-gleb|degradującymi]] jego aktualne zdolności produkcyjne.
u/urodzajnosc-gleby.txt · ostatnio zmienione: 2014/03/29 18:41 (edycja zewnętrzna)