Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

u:uprawa-pochodna [2014/03/29 18:39] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Uprawa pochodna ======
  
 +Uprawy pochodne stanowią (z reguły) generatywne potomstwo utworzonej w LP selekcyjnej bazy nasiennej. Uprawy te winny być zakładane zgodnie z przyjętymi zasadami szczegółowo omówionymi w zarządzeniu nr 7 Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 7 kwietnia 1988 r. w sprawie selekcjidrzew leśnych dla potrzeb nasiennictwa leśnego (znak: P-1-713-4/88).
 +
 +W zależności od wielkości uprawy formy zakładania oraz lokalizacji uprawy pochodne mogą być zakładane:
 +
 +  * w blokach,
 +  * jako uprawy rozproszone,
 +  * oraz uprawy po [[d:drzewostan|drzewostanach]].
 +
 +Zasadniczym sposobem wykorzystywania istniejącej selekcyjnej bazy nasiennej jest zakładanie upraw pochodnych w blokach. 
 +
 +===== Bloki upraw pochodnych =====
 +
 +Bloki upraw pochodnych są to zwarte powierzchnie upraw zakładane w kolejnych latach w oparciu o tę samą bazę selekcyjną. 
 +
 +W tego rodzaju uprawach możliwe jest wykorzystanie w maksymalnym stopniu wyników prowadzonej selekcji poprzez: 
 +
 +  * po pierwsze istotne ograniczenie udziału pyłku z zewnątrz w tworzeniu kolejnych generacji potomstw określonego drzewostanu (przy dużych powierzchniach bloków możliwe jest ograniczenie zbioru [[n:nasiona|nasion]] do centralnej części bloku traktując obrzeża drzewostanu jako otulinę pełniącą podobną funkcję jak otulina wyłączonego drzewostanu). 
 +  * po drugie założone w blokach uprawy pochodne powinny niewątpliwie reprezentować wyższe zróżnicowanie genetyczne ponieważ na dużych powierzchniach możliwe jest występowanie w czasie reprodukcji większej ilość różnych genotypów oraz fakt, że z reguły przy zakładaniu bloków wykorzystuje się nasiona z kilku kolejnych urodzajów.
 +
 +===== Uprawy pochodne rozproszone =====
 +
 +Uprawy pochodne rozproszone zakładane są w przypadku posiadania nadmiaru nasion z wyselekcjonowanej bazy nasiennej ponad potrzeby wynikające z realizacji bloków upraw pochodnych. Uprawy takie nie mają ograniczeń odnośnie powierzchni natomiast pozostałe zasady zakładania tego rodzaju upraw są podobne jak dla bloków upraw pochodnych.
 +
 +===== Uprawy pochodne po drzewostanach =====
 +
 +Uprawy pochodne po drzewostanach zakładane są w miejscu występowania [[d:drzewostan-nasienny-wylaczony|wyłączonych drzewostanów nasiennych]] po ich likwidacji o ile drzewostany te nie znalazły się w granicach bloków upraw.
 +
 +
 +Uprawy pochodne służą zwiększaniu produkcji ilościowej i polepszaniu jakości drzewostanów, które z nich wyrosną a przede wszystkim będą w przyszłości stanowić podstawową bazę pozyskania nasion o ulepszonej wartości genetycznej. Z prawidłowo prowadzonych upraw pochodnych, a następnie [[m:mlodnik|młodników]] wyrosną drzewostany wysokiej jakości hodowlanej, które będą spełniać rolę obecnych wyłączonych drzewostanów nasiennych. Przy konsekwentnym realizowaniu selekcji ich udział w ogólnej powierzchni powinien być coraz większy. Pozyskiwane w tych drzewostanach nasiona, powstające przez krzyżowanie się genotypów z nasion drzewostanowych (z wyłączonych drzewostanów nasiennych) i z nasion plantacyjnych, będą istotnie ulepszone genetycznie, a jednocześnie będą one reprezentować dostatecznie bogatą pulę genetyczną, sprzyjającą znacznej plastyczności kolejnej generacji drzewostanów.
 +
 +Nasiona z plantacji obu typów są istotnie ulepszone pod względem genetycznym, ale jednocześnie posiadają mniej lub bardziej zawężoną pulę genetyczną dlatego w uprawach pochodnych różnego typu udział tych nasion jest ograniczony. Natomiast nasiona plantacyjne, tzn. zebrane w plantacyjnych uprawach nasiennych, a zwłaszcza w plantacjach nasiennych, jako znacznie ulepszone pod względem genetycznym powinny być zasadniczym materiałem do zakładania plantacji drzew szybko rosnących, których zadaniem jest dostarczenie dużych ilości drewna w krótkim czasie. Ponieważ dla plantacji drzew szybko rosnących przyjmuje się wiek rębności 40-50 lat, wszelkie zagrożenia jakie mogą wyniknąć z zawężenia puli genetycznej, będą o wiele mniejsze niż w przypadku normalnych drzewostanów.
u/uprawa-pochodna.txt · ostatnio zmienione: 2014/03/29 18:39 (edycja zewnętrzna)