Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

u:uprawa-gleby-w-szkolkach-nowo-zakladanych [2014/03/29 18:33] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Uprawa gleby w szkółkach nowo zakładanych ======
  
 +===== Uprawa na terenach leśnych =====
 +
 +Orkę poprzedza karczowanie i usuwanie [[p:pien|pni]], grubych [[k:korzen|korzeni]], kamieni, wyrównanie dołów i nierówności. Jeżeli w [[g:gleba-lesna|glebie]] znajduje się więcej korzeni, np. po wycięciu gęstego podszytu, to lepsze wyniki daje orka dwukrotna, wykonana z postępującą głębokością (pierwsza płytsza, druga słabsza). Równocześnie z orką należy wybierać wyorywane korzenie i kamienie.
 +
 +Pługi przeznaczone do orek w nowo zakładanych [[s:szkolka-lesna|szkółkach]] powinny mieć mocną konstrukcję i być wyposażone w pogłębiacze umożliwiające spulchnienie gleby do głębokości ok. 40 cm.
 +W celu umożliwienia dokładniejszego wybrania korzeni, po każdej orce należy stosować kultywatory i brony zębate cięższych typów.
 +Dokładnie oczyszczoną i zaoraną powierzchnię szkółki pozostawia się aż do zasadniczej [[o:orka-przedzimowa|orki przedzimowej]], którą wykonuje się jesienią i glebę utrzymuje się przez zimę w ostrej skibie.
 +
 +Pierwszą uprawę w nowo założonej szkółce powinien stanowić zielony ugór. W sprzyjających warunkach, przy glebach zasobnych w [[p:prochnica-lesna|próchnicę]] i składniki mineralne oraz nie zachwaszczonych, wyjątkowo można również stosować szkółkowanie, a nawet siew, szczególnie [[g:gatunek|gatunków]] ciężkonasiennych.
 +
 +W uprawie gleby ważne jest właściwe dostosowanie głębokości orki do istniejących naturalnych warunków glebowych. Chodzi o to, aby przez zbyt głęboką orkę nie zubożyć nadmiernie warstwy ornej w związki próchniczne. Z tych względów przy mniejszej [[m:miazszosc-gleby|miąższości]] poziomu akumulacyjnego gleby lepiej jest pierwszą orkę wykonać płycej, np. na głębokość 20 cm, i systematycznie pogłębiać ją w latach następnych.
 +
 +===== Uprawa na gruntach porolnych ===== 
 +
 +Uprawa polega na dokładnym odchwaszczeniu i wzbogaceniu gleby w składniki pokarmowe. W tym celu stosuje się [[p:podorywka|podorywki]] i inne uprawki, jak [[k:kultywatorowanie|kultywatorowanie]], [[b:bronowanie|bronowanie]] jednokrotne lub wielokrotne, w zależności od potrzeb. Przy silniejszym zachwaszczeniu można ewentualnie poprzedzić podorywkę zwalczaniem chwastów z użyciem herbicydów. Szczególnie niebezpieczne są chwasty rozłogowe (np. perz).
 +Jeśli powierzchnie przeznaczone pod szkółkę uda się wcześniej, np. do połowy maja, odchwaścić, to można ją przeznaczyć pod uprawę rolną na oborniku (np. okopowe) lub pod zielony ugór.
 +Przed zimą wykonuje się [[o:orka-poglebiona|orkę na pełną głębokość]] warstwy ornej i pozostawia do wiosny w ostrej skibie.
u/uprawa-gleby-w-szkolkach-nowo-zakladanych.txt · ostatnio zmienione: 2014/03/29 18:33 (edycja zewnętrzna)