Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

u:uprawa-gleby-w-szkolkach [2014/03/29 18:31] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Uprawa gleby w szkółkach ======
  
 +
 +===== Zadania uprawy gleby =====
 +
 +
 +Efekty produkcji szkółkarskiej uzależnione są w dużej mierze od warunków glebowych. W praktyce szkółkarskiej przez glebę rozumie się wierzchnią warstwę uprawną, w rolnictwie zwaną rolą lub warstwą płużną. [[k:korzen|Korzenie]] siewek i przesadek powinny mieć do dyspozycji dostateczną ilość ziemi o korzystnych właściwościach fizyczno-biologicznych i zasobnej w składniki pokarmowe. Wynikają stąd wymagania w odniesieniu do [[m:miazszosc-gleby|miąższości gleby]] w [[s:szkolka-lesna|szkółkach]]. Za najodpowiedniejszą grubość gleby przyjmuje się 25—30 cm.
 +
 +Przy zakładaniu szkółek na terenach leśnych często nie można uzyskać od razu warstwy uprawnej o wymienionej miąższości ze względu na małą grubość warstw poziomu akumulacyjnego [[g:gleba-lesna|gleby]]. Pożądany poziom zmuszeni więc jesteśmy uzyskać przez odpowiednie sposoby uprawy gleby.
 +
 +Zadaniem uprawy gleb w szkółkach jest utrzymanie ich w sprawności przez polepszanie ich właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych. Uprawa gleby powinna uregulować w wierzchniej warstwie uprawnej, a częściowo i w podglebiu, stosunki wilgotnościowe, powietrzne i cieplne w stopniu najbardziej odpowiadającym uprawianym roślinom. Właściwe zabiegi uprawowe gleby poprawiają jej [[s:struktura-gleby|strukturę]], jednakże niewłaściwie wykonane lub wykonane w warunkach zbytniego przesuszenia lub uwilgotnienia mogą ją pogorszyć lub zniszczyć.
 +Dodatni wpływ na strukturę gleb mają orki przedzimowe. Zamarzanie wody w przestworach glebowych sprzyja bowiem tworzeniu agregatów gruzełkowych, ponadto mrozy powodują denaturację kwasów humusowych, a więc ich koagulację i wytrącanie z roztworu glebowego.
 +
 +Uprawa gleby powinna skutecznie chronić siewki i przesadki przed niepożądaną konkurencją chwastów, skutecznie zapobiegać niebezpieczeństwu zachwaszczenia. Gleba może zawierać różne organizmy chorobotwórcze dla roślin. Dzięki orce, poprzedzonej niekiedy innymi zabiegami, szkodliwe drobnoustroje, zarodniki grzybów, a także jaja i larwy owadów są przemieszczane do innych poziomów, w których zmienione warunki przyczyniają się w dużym stopniu do ich zniszczenia. Walka ze szkodnikami glebowymi i organizmami chorobotwórczymi daje lepsze rezultaty przy stosowaniu głębszych orek przedzimowych.
 +Warto podkreślić, iż dzięki zabiegom agrotechnicznym staje się możliwe poprawne wykonanie kolejnych zadań gospodarczych w szkółkach, jak np. wysiew nasion, szkółkowanie, pielęgnowanie i inne.
u/uprawa-gleby-w-szkolkach.txt · ostatnio zmienione: 2014/03/29 18:31 (edycja zewnętrzna)