Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

u:uklad-tekstura-gleby [2014/03/29 18:19] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Układ (tekstura) gleby ======
 +
 +
 +**Układ (tekstura) gleby** odzwierciedla sposób ułożenia względem siebie poszczególnych części elementarnych (ziarn) i agregatów oraz charakter porowatości, który powstaje w tych warunkach. 
 +
 +Wyróżnia się 4 rodzaje układów w [[g:gleba-lesna|glebach]]:
 +
 +
 +  * **luźny** - charakterystyczny dla piasków luźnych, żwirów, a także zmurszałych utworów organicznych,
 +  * **pulchny** - właściwy dla poziomów próchniczych gleb dobrze uprawionych, o strukturze gruzełkowatej i składzie mechanicznym pyłu, spotykany również w poziomach murszowych; pulchny układ stwarza optymalne warunki powietrzno-wilgotnościowe dla wzrostu roślin, charakteryzuje najlepsze, sprawne siedliska leśne,
 +  * **zwięzły** - typowy dla poziomów próchnicznych gleb wytworzonych z glin średnich, utworów pyłowo-ilastych, [[r:redziny|rędzin]], [[m:mady-rzeczne|mad]] średnich i ciężkich; układ zwięzły charakteryzuje zasobne siedliska leśne; sprawność siedlisk o glebie zwięzłej jest najczęściej średnio dobra, niekiedy nawet słaba,
 +  * **zbity** - charakteryzuje gleby gliniaste ciężkie, szczególnie poziomy iluwialne tych gleb przesycone związkami żelaza; układ ten charakteryzuje na ogół gleby mało sprawne.
  
u/uklad-tekstura-gleby.txt · ostatnio zmienione: 2014/03/29 18:19 (edycja zewnętrzna)