Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

u:uklad-spichrzowy-w-drewnie [2013/09/15 12:41] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Układ spichrzowy w drewnie ======
 +
 +
 +**Układ spichrzowy** w drewnie wtórnym składa się głównie z [[m:miękisz-drzewny|miękiszu drzewnego]] i miękiszu [[p:promienie-drzewne|promieni drzewnych]].
 +
 +Komórki tego układu są żywe, cienkościenne, rozmaicie rozmieszczone wśród innych tkanek. Na zimę gromadzą się w nich różne materiały zapasowe (skrobia, tłuszcze), które na wiosnę pod wpływem enzymów ulegają uruchomieniu i zostają odprowadzone do rozwijających się [[p:paki|pąków]]. 
 +
 +Na szczególną uwagę zasługują w tym układzie promienie drzewne. Na przekroju poprzecznym [[d:drzewa|drzewa]] występują one w postaci cienkich listewek, które biegną promieniście od łyka ku [[r:rdzeń|rdzeniowi]] i są przedłużeniem odpowiednich promieni [[ł:łyko|łyka]]. W ich skład wchodzą komórki miękiszowe wydłużone w kierunku rdzenia lub także osiowo. W miarę przyrastania nowych warstw [[d:drewno|drewna]] promień raz wytworzony przedłuża się (przez powstawanie nowych komórek z komórki inicjalnej w [[k:kambium|kambium]]).
 +
 +Promienie drzewne charakteryzują się określoną długością, wysokością i szerokością. //Długość// to odległość od miejsca inicjacji promienia do kambium, mierzona liczbą komórek (lub w mm), //wysokość// — odległość pomiędzy brzeżnymi komórkami promienia w kierunku osiowym, //szerokość// — liczba rzędów, tj. liczba komórek (lub mm) w najszerszym miejscu promienia w płaszczyźnie poprzecznej. 
 +
 +Parametry te można przeanalizować na trzech przekrojach. 
 +
 +Na przekroju poprzecznym i podłużnym promieniowym możemy zaobserwować długość promienia, a w przypadku ich środkowego rozcięcia również szerokość (na przekroju poprzecznym) i wysokość (na przekroju promieniowym). Na przekroju stycznym najlepiej możemy ocenić wysokość i szerokość promieni oraz ich zagęszczenie (liczbę promieni na jednostkę powierzchni stycznej drewna lub kambium).
 +
 +Według stopnia zróżnicowania komórek w promieniu drzewnym możemy rozróżnić //promienie jednorodne// (homogeniczne), składające się z jednego typu komórek, i //promienie niejednorodne// (heterogeniczne), składające się z komórek dwóch typów: [[c:cewki|cewek]] i miękiszu u drzew iglastych, lub komórek promieniowo wydłużonych (leżących) i osiowo wydłużonych (stojących) u liściastych.
 +
 +Główną funkcją promieni drzewnych w [[p:pien|pniach]] jest przewodzenie w kierunku promieniowym asymilatów i wody, a poza tym magazynowanie części asymilatów. Mogą one przewodzić substancje w kierunku promieniowym, ponieważ wnikają zarówno do drewna, jak i do łyka. Przestwory międzykomórkowe promieni drzewnych kontaktują się z systemem międzykomórkowym [[k:kora|kory]] pnia, co umożliwia żywym komórkom w drewnie wymianę gazów z atmosferą.
  
u/uklad-spichrzowy-w-drewnie.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)