Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

u:uboga-buczyna-nizowa-kwasna-buczyna-nizowa [2014/03/29 18:17] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Uboga buczyna niżowa (kwaśna buczyna niżowa) ======
  
 +
 +**Uboga buczyna niżowa (kwaśna buczyna niżowa)** — //Luzulo pilosae-Fagetum// MAT. et MAT. 1973
 +
 +
 +Jest to ubogi florystycznie i siedliskowe zespół występujący często na Pomorzu, rzadziej w innych regionach niżowych i wyżynnych w zasięgu lasów bukowych, na ubogim, kwaśnym podłożu, głównie na [[g:gleby-brunatne|glebach brunatnych]] kwaśnych i [[g:gleby-bielicowe|zbielicowanych]] oraz ubogich kwaśnych [[g:gleby-plowe|glebach płowych]]. 
 +
 +[[d:drzewostan|Drzewostan]] [[b:buk-fagus|bukowy]] z minimalnym udziałem [[d:dab-bezszypulkowy|dębu bezszypułkowego]] (//Quercus petraea//), z dobrym [[n:naturalne-odnowienie-lasu|naturalnym odnowieniem]], ze słabo wykształcona warstwą [[k:krzewy|krzewów]]. 
 +
 +W [[r:runo-lesne|runie]] przeważają wąskolistne trawy oraz [[g:gatunek|gatunki]] mezotroflczne, jak majownik dwulistny (//Majanthemum bifolium//), przetacznik ożankowy (//Veronica chamaedris//) i lekarski (//V. officinalis//), szczawik zajęczy (//Oxalis acetosella//) oraz nieliczne gatunki żyznych lasów liściastych, jak: przytulia wonna (//Galium odoratum = Asperula odorata//), fiołek leśny (//Viola reichenbachiana//), gajowiec żółty (//Galeobdolon luleum//), turzyca palczasta (//Carex digitata//). 
 +
 +Spotyka się tu szereg gatunków występujących w borach mieszanych i kwaśnych dąbrowach: płonnik strojny (//Polytrichum formosum//), widłoząb miotłowy (//Dicranum scoparium//), rokietnik pospolity (//Entodon schreberi//), [[b:borówka-czarna|borówka czarna]] (//Vaccinium myrtillus//), śmiałek pogięty (//Deschampsia = Avenella flexuosa//). 
 +
 +Obficie występująca kosmatka owłosiona (//Luzula pilosa//) wraz z siódmaczkiem leśnym (//Trientalis europaea//) odróżnia ten zespół od [[u:uboga-buczyna-gorska-kwasna-buczyna-gorska|ubogiej buczyny górskiej]].
u/uboga-buczyna-nizowa-kwasna-buczyna-nizowa.txt · ostatnio zmienione: 2014/03/29 18:17 (edycja zewnętrzna)