Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

t:typ-siedliskowy-lasu [2014/03/28 19:00] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Typ siedliskowy lasu ======
  
 +**Typ siedliskowy lasu** - to podstawowa jednostka taksonomiczna typologicznej systematyki siedlisk, obejmująca siedliska o podobnej żyzności i potencjalnej naturalnej zdolności produkcyjnej, rozpatrywane pod kątem użyteczności w hodowli [[l:las|lasu]].
 +
 +Pojęcie typu siedliskowego lasu odpowiada pojęciu typu [[e:ekosystem-lesny|ekosystemu leśnego]], wykształcającego się na obszarze kraju w rozmaitych odmianach klimatyczno-roślinnościowych. Podstawową jego wartość ekologiczną stanowi jego jakość edaficzna decydująca o żyzności i zdolności produkcyjnej.
 +Zróżnicowanie warunków siedliskowych oraz wpływ jaki wywiera na nie człowiek poprzez osiąganie swoich celów gospodarczych (najczęściej nie do końca zgodnych z programem życiowym przyrody) powoduje, że postawienie diagnozy, którą jest określenie typu siedliskowego lasu, stwarza pewne trudności. 
 +
 +Dlatego stawiając tę diagnozę należy wnikliwie przeanalizować wszystkie podstawowe elementy siedliskowe takie jak:
 +
 +  * warunki klimatyczne decydują, między innymi, o zasięgu [[g:gatunek|gatunków]] [[d:drzewa|drzew]] oraz regionalnym zróżnicowaniu siedlisk,
 +  * rzeźba terenu i pochodzenie geologiczne podłoża decydują o stosunkach wodnych, przede wszystkim o możliwości ruchu wód gruntowych oraz o [[z:zyznosc-gleby|żyzności gleb]],
 +  * warunki hydrologiczne - ilość i jakość ruchliwych, bądź stagnujących wód powierzchniowych i gruntowych oraz głębokość zalegania i możliwości wahań poziomu tych wód,
 +  * rodzaj procesów glebowych - [[p:podtyp-gleby|podtyp]], [[r:rodzaj-gleby|rodzaj]] i [[g:gatunek-gleby|gatunek]] [[g:gleba-lesna|gleby]], zależne zarówno od wymienionych wyżej czynników abiotycznych jak i czynników biotycznych (roślinności leśnej i fauny),
 +  * typ i stan [[z:zbiorowiska-roslinne|zbiorowiska roślinnego]] - skład gatunkowy oraz struktura przestrzenna poszczególnych warstw roślinnych: [[d:drzewostan|drzewostanu]], warstwy [[k:krzewy|krzewów]] oraz [[r:runo-leśne|runa]] i mchów.
t/typ-siedliskowy-lasu.txt · ostatnio zmienione: 2014/03/28 19:00 (edycja zewnętrzna)