Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

t:typ-lasu [2014/03/28 18:58] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Typ lasu ======
  
 +Typ lasu – jednostka wyróżniana w ramach [[t:typ-siedliskowy-lasu|typu siedliskowego lasu]], obejmująca płaty [[l:las|lasu]] o podobnych warunkach siedliskowych z właściwym dla nich względnie trwałym składem i
 +strukturą [[d:drzewostan|drzewostanu]] oraz innych warstw roślinności. Wskazuje on ogólny cel hodowlany, wynikający z roli lasotwórczej [[g:gatunek|gatunków]] [[d:drzewa|drzew]] na danym siedlisku.
 +
 +Przykładowy typ lasu w obrębie [[b:bor-mieszany-swiezy-bmsw|boru mieszanego świeżego]] może być następujący: bór mieszany świeży dębowososnowy, bór mieszany świeży [[s:swierk-pospolity|świerkowo]]-[[s:sosna-zwyczajna|sosnowy]] itp.; zaś w obrębie [[l:las-swiezy-lsw|lasu świeżego]]: las świeży [[d:dab-quercus|dębowo]]-[[b:buk-pospolity|bukowy]], las świeży bukowy itp. W przypadku gdy typ lasu został wyróżniony także na podstawie innego kryterium ekologicznego, w jego nazwie należy uwzględnić to kryterium, np. kserotermiczny zboczowy las mieszany świeży sosnowodębowy, wierzchowinowy las mieszany świeży bukowo-[[j:jodla-pospolita|jodłowy]].
 +
 +Wyróżnienie typu lasu w danym siedliskowym typie lasu wymaga określenia właściwej dla danych warunków siedliskowych fitocenozy. Zadanie to ułatwia określenie jednostek potencjalnej roślinności naturalnej, zazwyczaj w randze zespołów lub podzespołów. Ponadto należy pamiętać, że zespoły roślinne wyrażają także zróżnicowanie warunków ekologicznych
 +i są pomocne zarówno przy oznaczaniu typu siedliskowego lasu jak też pozwalają pełniej określić zakres jego zróżnicowania wewnątrz typu.
 +
 +Typ lasu należy traktować jako podstawę do określenia gospodarczych typów drzewostanu.
 +
 +  * [[z:Zasady-wyróżniania-siedliskowych-typów-lasu|Zasady wyróżniania siedliskowych typów lasu]]
t/typ-lasu.txt · ostatnio zmienione: 2014/03/28 18:58 (edycja zewnętrzna)