Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

t:trzebiez [2014/03/26 19:24] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Trzebieże ====== 
 +
 +Trzebieże to [[c:cięcia-pielęgnacyjne|cięcia pielęgnacyjne]] dokonywane w [[d:drzewostan|drzewostanach]], które przeszły okres czyszczeń.
 +
 +Istota trzebieży polega na sukcesywnym usuwaniu z drzewostanu [[d:drzewa|drzew]] gospodarczo niepożądanych. Trzebież wpływa dodatnio na wzrost pozostających drzew dzięki zmniejszeniu konkurencji [[k:korzen|korzeni]] i [[k:korona|koron]] oraz przyspieszeniu rozkładu [[s:substancja-organiczna-gleby|substancji organicznej]] w następstwie zwiększonego dopływu [[k:klimatyczne-czynniki-siedliska-światło|światła]] i [[k:klimatyczne-czynniki-siedliska-temperatura-powietrza|ciepła]] do [[g:gleba-lesna|gleby]]. Pozytywny wpływ trzebieży przejawia się wzmożonym przyrostem grubości, wysokości i wielkości koron drzew, a przez to zwiększeniem przyrostu miąższości z jednostki powierzchni oraz polepszeniem jakości drzewostanu wskutek usunięcia egzemplarzy wadliwych. Jednocześnie, wskutek regulowania stopnia zagęszczenia drzew w drzewostanie, zmieniają się warunki środowiska glebowego i atmosferycznego. Rola pielęgnacyjna trzebieży rozciąga się i na te elementy środowiska leśnego. Trzebieże przyczyniają się do wzmagania naturalnej odporności drzewostanów i polepszania stanu sanitarnego i higieny lasu, głównie przez systematyczne usuwanie drzew stanowiących podłoże rozprzestrzeniania się patogenów i szkodników owadzich przez polepszenia warunków wzrostu i rozwoju, a więc i stanu zdrowotnego pozostałych drzew.
 +
 +W związku z rosnącym zainteresowaniem pozaprodukcyjnymi [[f:funkcje-lasu|funkcjami lasu]], rola trzebieży nie ogranicza się tylko do spraw produkcyjnych. Przy prowadzeniu cięć pielęgnacyjnych trzeba uwzględnić zwłaszcza krajobrazowe znaczenie [[l:las|lasów]], będących terenem masowej turystyki i rekreacji. Wynika to z konieczności przystosowywania całości gospodarki leśnej do pełniejszego zaspokajania potrzeb społeczeństwa.
 +
 +Terminu zakończenia czyszczeń i przystąpienia do trzebieży nie można zunifikować. Zależy on bowiem od warunków siedliskowych, [[s:sklad-gatunkowy-drzewostanu|składu gatunkowego]] i [[s:struktura-drzewostanu|struktury drzewostanu]], sposobu jego powstania lub założenia, czy dotychczasowego pielęgnowania, oraz ustalonego celu produkcyjnego.
 +
 +Trzebież jest nieodzownym elementem klasycznego gospodarstwa leśnego. Jednak współczesna gospodarka leśna napotyka różne wyzwania, które mogą wymagać poszukiwania nowych rozwiązań. Wyzwania te mają z jednej strony charakter przyrodniczy, z drugiej ekonomiczny. Czynniki ekonomiczne każą poszukiwać rozwiązań w upraszczaniu systemów pielęgnacyjnych, czyli wydłużaniu nawrotów cięć, zwiększeniu ich nasilenia, z użyciem ciężkiego sprzętu do pozyskiwania drewna. Z kolei wzgląd na jakość środowiska leśnego wymaga respektowania naturalnej bioróżnorodności cechującej leśne zbiorowiska, unikania schematyzmu, indywidualnego podejścia do każdego drzewostanu. Promowanie drzewostanów wielogatunkowych i różnowiekowych wymaga starannej pielęgnacji, częstych i ostrożnych zabiegów. Aktualnie dominuje pogląd, według którego należy dążyć do połączenia funkcji produkcyjnych i pozaprodukcyjnych w ramach jednego gospodarstwa leśnego.
 +
 +  - [[t:Trzebieże-wczesne-TW|Trzebieże wczesne TW]]
 +  - [[t:Trzebieże-późne-TP|Trzebieże późne TP]]
 +
  
t/trzebiez.txt · ostatnio zmienione: 2014/03/26 19:24 (edycja zewnętrzna)