Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

t:transport-materialu-sadzeniowego [2013/09/15 12:41] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +**Transport sadzonek w szkółce** 
 +
 +Pierwszym etapem operacji transportu sadzonek jest transport wewnętrzny w [[s:szkolka lesna|szkółce]]. Występuje on wtedy, gdy przechowywanie sadzonek odbywa się na terenie szkółki. Transport ten prowadzony jest po sieci dróg gruntowych zwykłych i utwardzonych, dróg leśnych i polnych wokół szkółek i na powierzchniach kwater będących w uprawie. Odległości transportu sadzonek są zależne od wielkości szkółki, jej układu i usytuowania dołów lub przechowalni względem kwater. W szkółce transportuje się sadzonki luzem lub w pojemnikach typowych lub specjalnych. 
 +
 +W transporcie wewnętrznym w szkółce stosuje się:
 +  * przenoszenie ręczne, 
 +  * środki transportu ręcznego, 
 +  * środki transportu mechanicznego.
 +
 +Przenoszenie ręczne stosowane jest przy małych ilościach wyjmowanych sadzonek i niewielkich odległościach transportu. Środkami transportu ręcznego stosowanymi tu to taczki i wózki gospodarcze.
 +W transporcie sadzonek z użyciem sprzętu mechanicznego stosuje się skrzynie i podnośniki widłowe zawieszane na ciągniku oraz przyczepy niskopodłogowe. Skrzynia zawieszana na ciągniku jest przeznaczona do przewozu różnych materiałów na małą odległość. Przenośnik widłowy przystosowany jest do przewozu palet i skrzynio-palet.
 +Przyczepa nisko-podłogowa przeznaczona jest do transportu wewnętrznego różnych materiałów, w tym sadzonek [[d:drzewa|drzew]] i [[k:krzewy|krzewów]] leśnych w pojemnikach i luzem.
 +W szkółkach górskich niekiedy stosowane są mikrociągniki.
 +
 +W Szwecji i Finlandii częste jest formowanie w szkółkach ładunków zbiorczych (kontenery, palety, skrzyniopalety i załadunek żurawiem hydraulicznym lub wózkiem widłowym przy ekspedycji do odbiorcy. Zastosowanie takiego sprzętu jest wskazane przy dużej koncentracji produkcji, zwłaszcza sadzonek produkowanych w pojemnikach.
 +Wraz z powiększaniem się powierzchni szkółek i ze zwiększaniem się liczby sadzonek hodowanych w pojemnikach, transport wewnętrzny zyskuje na znaczeniu i stanowi znaczny udział w kosztach produkcji materiału sadzeniowego.
 +
 +**Transport sadzonek ze szkółki do miejsca sadzenia** 
 +
 +Jest to podstawowa operacja transportu sadzonek, występująca we wszystkich wariantach organizacji transportu. Transport może odbywać się na powierzchniach kwater będących w uprawie, na drogach gruntowych zwykłych i utwardzonych, leśnych i polnych oraz na drogach publicznych. Odległości transportu zależą od wielkości i lesistości obszaru obsługiwanego przez szkółkę.
 +
 +Sadzonki mogą być transportowane luzem lub w pojemnikach. Transport sadzonek opakowanych stwarza lepsze warunki pracy, umożliwia lepsze wykorzystanie ładowności pojazdów, powierzchni dołów i przechowalni oraz zmniejsza niebezpieczeństwo pogorszenia jakości materiału sadzeniowego. Zaleca się transportowanie sadzonek w godzinach rannych, przy zastosowaniu odpowiednich opakowań do transportu (PO-2, baloty, pudła) oraz właściwym środkiem transportu, dostosowanym do odległości, jaką musi pokonać.
 +
 +W innych krajach (Szwecja, Finlandia) w transporcie sadzonek do miejsca sadzenia używa się samochodów a przy dużych odległościach - samochodów z nadwoziem izotermicznym (chłodniczym). W tych krajach transportuje się sadzonki wyłącznie w odpowiednich opakowaniach do transportu.
 +
 +**Transport sadzonek w miejscu sadzenia** 
 +
 +Ostatni etap transportu sadzonek to transport na powierzchni [[u:uprawa lesna|uprawy]]. Sadzonki przy sadzeniu ręcznym są przenoszone, przy sadzeniu sadzarką - przewożone. W warunkach nizinnych transport sadzonek w miejscu sadzenia nie sprawia trudności organizacyjnych. 
 +
 +Inaczej przedstawia się transport sadzonek w górach.
 +
 +**Balot** do transportu sadzonek w rękach:
 +  * dwustronny, mieści od 100-400 sztuk sadzonek w zależności od [[g:gatunek|gatunku]] i wielkości. Przydatny przy transporcie sadzonek do powierzchni odnawianej. Do sadzenia należy sadzonki przepakować w inny sprzęt (skrzynka, pas),
 +  * jednostronny - nie wymaga przepakowania sadzonek. Przy przechowywaniu i sadzeniu baloty jednostronne są lepsze od dwustronnych.
 +
 +Blaszana skrzynka tzw. **węglarka** nadaje się do przenoszenia sadzonek z odkrytym [[t:typy systemow korzeniowych|systemem korzeniowym]] luzem lub pakowanych w baloty i z zakrytym systemem korzeniowym. Ilość sadzonek przenoszonych w węglarce zależy od gatunku i typu sadzonek. 
 +
 +**Torba** z materiału stosowana jest do transportu sadzonek z odkrytym systemem korzeniowym i w otoczkach papierowych Paperpot. 
 +
 +**Tace** i **stelaże** służą do przenoszenia w rękach sadzonek hodowanych w niektórych typach pojemników wielosadzonkowych i pojemników zblokowanych. Ilość przenoszonych sadzonek zależna od typu i wielkości pojemników. Tace stosowane są do przenoszenia sadzonek w pojemnikach zblokowanych. 
 +
 +**Kieszenie** zawieszane na pasie i stosowane na pasie do przenoszenia sadzonek z odkrytym systemem korzeniowym. W kraju sprzęt ten jest praktycznie nie stosowany. 
 +
 +**Nosiłki plecakowe** znalazły w świecie zastosowanie do przenoszenia w górach sadzonek z odkrytym i zakrytym systemem korzeniowym. Jednorazowo przenoszona w nosiłkach ilość sadzonek wystarcza przeciętnie na dzień pracy robotnika.
 +----
 +Źródło: Elżbieta Murat "Poradnik hodowcy lasu" Warszawa 1999 
 +
 +
  
t/transport-materialu-sadzeniowego.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)