Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

t:torfowiska-wysokie [2014/03/26 19:13] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Torfowiska wysokie ======
  
 +Nie przedstawiają one jednego zespołu rozciągającego się na większej przestrzeni, ale obejmują kompleks zespołów. Najczęściej występują tu dwa zespoły, tworzące ze sobą mozaikę w ten sposób, że niewielkie płaty jednego występują z wyraźną prawidłowością pomiędzy płatami drugiego. Na powierzchni dobrze rozwiniętego torfowiska wysokiego jeden zespół zajmuje niewielkie wzgórki, tzw. //kępy//, drugi zaś zaklęśnięcia między nimi, tzw. //dolinki//. Zespoły te są odmienne pod względem składu florystycznego do tego stopnia, że zaliczamy je do dwóch różnych rzędów, a nawet klas zespołów.
 +
 +Kępy zarośnięte są przez zespoły z klasy //Oxycocco - Sphagnetea//, z rzędu //Ledetalia palustris// i ze związku //Sphagnion fusci//. Zbudowane są przede wszystkim z mchów torfowców o wzroście kępiastym: //Sphagnum fuscum//, //Sph. magellanicum// i //Sph. rubellum//, które nie znoszą zalewania ani podtapiania przez wodę. 
 +
 +Na kępach torfowców rosną nieraz w dużej ilości [[k:krzewinki|krzewinki]] z rodziny [[w:wrzosowate-ericaceae|wrzosowatych]] (//Ericaceae//) — [[z:żurawina-błotna|żurawina błotna]] (//Oxycoccus quadripetalus//) i [[m:modrzewnica-zwyczajna|modrzewnica zwyczajna]] (//Andromeda polifolia//), a także wełnianka pochwowata (//Eriophorum vaginatum//), rosiczka okrągłolistna (//Drosera rotundifolia//) i mech płonnik cienki (//Polytrichum strictuni//). Towarzyszy im nieraz [[b:bagno-pospolite|bagno zwyczajne]] (//Ledum palustre//), a rzadko [[g:gatunek|gatunki]] borealne: [[b:brzoza-karłowata|brzoza karłowata]] (//Betula nana//), malina moroszka (//Rubus chamaemorus//) i [[c:chamedafne-północna|chamedafne północna]] (//Chamaedaphne calyculata//). W dalszych stadiach sukcesji na kępach mogą się pojawiać: [[w:wrzos-pospolity|wrzos zwyczajny]] (//Calluna vulgaris//), [[b:borówka-bagienna|borówka bagienna]] (//Vaccinium uliginosum//), [[b:borówka-czarna|borówka czarna]] (//F. vitis - idaea//) i [[b:bażyna-czarna|bażyna czarna]] (//Empetrum nigrum//), a w górach także [[s:sosna-gorska|kosodrzewina]] (//Pinus mugo//).
 +
 +W dolinkach torfowisk wysokich rozwijają się zespoły odmienne, wykazujące łączność florystyczną z częścią zespołów niskotorfowiskowych i zaliczane do klasy //Scheuchzerio - Caricetea fuscae//.
 +
 +
 +W dolinkach najczęściej występuje **zespół //Caricetum limosae//** z gatunkami charakterystycznymi: bagnicą torfową (//Scheuchzeria palustris//) i turzycą bagienną (//Carex limosa//). W warstwie mchów występują zwykle: //Sphagnum cuspidatum// — gatunek rosnący tylko na miejscach podtopionych, i //Sph. recurvum// — gatunek znoszący przez pewien czas wyschnięcie podłoża. //Caricetum limosae// zarasta stale podtapiane dolinki oraz okrajki torfowisk; może tworzyć pływający kożuch na powierzchni zarastających wśród torfowisk zbiorników wodnych, również może zarastać całą powierzchnię torfowisk wysokich w tzw. fazie dolinkowej.
 +
 +
 +Drugi **zespół, //Rhynchosporetum albae//**, nie wymaga tak stałego podtapiania, jak //Caricetum limosae//, dlatego spotyka się go w dolinkach i na okrajkach torfowisk wysokich, a także na miejscach, skąd został częściowo wybrany torf, ponadto spotyka się go na torfowiskach przejściowych.
 +
 +
 +Gatunkami charakterystycznymi dla zespołu są widłaczek (widłak) torfowy (//Lycopodiella inundata = Lycopodium inundatum//), rosiczka pośrednia (//Drosera intermedia//) oraz występująca w zachodniej części Polski przygiełka brunatna (//Rhynchospora fusca//).
 +
 +
 +Torfowiska wysokie są ostoją reliktów lodowcowych w naszej florze oraz licznych gatunków prawnie chronionych, jak: sosna kosa (//Pinus x rhaetica//), brzoza karłowata (//Betula nana//), [[b:brzoza-niska|brzoza niska]] (//Betula humilis//), wierzba borówkolistna (//Salix myrtilloides//), wierzba lapońska (//S. lapponum//), malina moroszka (//Rubus chamaemorus//), chamedafne północna (//Chamaedaphne calyculata//).
t/torfowiska-wysokie.txt · ostatnio zmienione: 2014/03/26 19:13 (edycja zewnętrzna)