Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

t:topola-czarna-charakterystyka-hodowlana [2013/09/15 12:41] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Topola czarna ======
  
 +
 +**TOPOLA CZARNA** — //Populus nigra// L.
 +
 +===== Występowanie =====
 +
 +Ojczyzną [[t:topola-czarna|topoli czarnej]] (//Populus nigra// ssp. //nigra//) (sokora) jest Europa środkowa, wschodnia i Syberia, aż po Jenisej. W Polsce sokora występuje na terenie całego kraju z wyjątkiem Pomorza Zachodniego i regionu północno-wschodniego. Najliczniej zachowała się w dolinie Wisły i jej dopływów: Sanu, Bugu i Narwi. Rośnie także w łęgach nad środkową Odrą oraz na Podkarpaciu (doliny Soły, Skawy, Raby, Dunajca i Wisłoki). Do jej wyparcia przyczyniły się m.in. topole euroamerykańskie, szczególnie zaś topola 'Serotina' (Bugała 1973).
 +
 +===== Wymagania siedliskowe =====
 +
 +{{ :p:populus_nigra.jpg?500x350|Topola czarna}}
 +
 +==== Światło ====
 +
 +[[g:gatunek|Gatunek]] wybitnie światłożądny i to od początkowych stadiów rozwoju.
 +
 +==== Temperatura ====
 +
 +Sokora ma mniejsze wymagania cieplne niż [[t:topola-biala|białodrzew]]. Wskazuje na to jej rozleglejszy zasięg geograficzny w kierunku północnym, a także znoszenie warunków klimatu Skandynawii i okolic Petersburga, gdzie została sztucznie wprowadzona (Bugała 1973).
 +
 +==== Wilgotność ====
 +
 +Ma ona umiarkowane wymagania pod względem wilgotności powietrza i duże w stosunku do wilgotności [[g:gleba-lesna|gleby]] (Bauer 1968).
 +
 +==== Gleby ====
 +
 +Niektóre obserwacje wskazują, że topola czarna ma mniejsze wymagania siedliskowe niż topole euroamerykańskie. Według Houtzagers wymagania topoli czarnej są raczej większe niż jej [[m:mieszance|mieszańców]] z czarną topolą amerykańską, zwłaszcza co do [[w:woda-glebowa|wilgoci gleby]] (Tyszkiewicz 1956).
 +Wykazuje ona też wrażliwość na zakwaszenie gleby (Tyszkiewicz 1956).
 +Najlepsze warunki wzrostu znajduje na żyznych aluwiach (gleby typu mad). Na glebach piaszczystych, znacznie uboższych, rośnie wolniej i nie osiąga większych rozmiarów, często nawet przyjmuje postać krzewiastą (Bugała 1973).
 +
 +===== Siedliskowe   typy   lasu =====
 +
 +Jej naturalnym siedliskiem, podobnie jak i topoli białej, są łęgi ([[l:leg-topolowo-wierzbowy|lasy topolowo-wierzbowe]]), w których powinna być gatunkiem współpanującym lub [[g:gatunek-domieszkowy|domieszkowym]].
 +
 +===== Wrażliwość   na   zanieczyszczenia   przemysłowe =====
 +
 +Sokora należy do [[d:drzewa|drzew]] wrażliwych na oddziaływanie [[o:odpornosc-drzew-i-krzewow-gatunkow-lisciastych-wedlug-wzrastajacej-wrazliwosci-lisci-na-oddzialywanie-so2|SO2]] i [[o:odpornosc-drzew-i-krzewow-wedlug-wzrastajacej-wrazliwosci-na-oddzialywanie-hf|HF]], jest mniej wrażliwa (grupa I) na oddziaływanie [[o:odpornosc-drzew-i-krzewow-wedlug-wzrastajacej-wrazliwosci-lisci-na-oddzialywanie-ozonu-i-pan|ozonu]]. Pod względem stopnia odporności na uszkodzenia w rejonach przemysłowych została ona zaliczona do grupy drzew słabo odpornych.
 +
 +===== Odnawianie =====
 +
 +W warunkach naturalnych odnawia się z [[n:nasiona|nasion]], rzadziej z odrośli korzeniowych. Sokorę można z dobrymi rezultatami [[s:sztuczne-odnowienie-lasu|odnawiać sztucznie]], wprowadzając na odpowiednie dla niej siedlisko sadzonki otrzymane ze zrzezów zdrewniałych. Wprowadzamy ją, zależnie od udziału w projektowanym [[s:sklad-gatunkowy-drzewostanu|składzie gatunkowym]], jednostkowo, grupowo lub kępowo w [[w:wiezba|więźbie]] 4,5 x 4,5 m do 7 x 7 m (Burschel, Huss 1987). Wysadzamy, podobnie jak [[t:topola-biala|topolę białą]], w doły. Jako światłożądny gatunek wymaga stanowisk dobrze nasłonecznionych. Zwiększenie jej udziału w zachowanych jeszcze lasach łęgowych jest ważnym zadaniem leśników (podkreślenie rodzimości krajobrazu).
 +----
 +Źródło: Jaworski A. "Charakterystyka hodowlana drzew leśnych" Kraków 1995
t/topola-czarna-charakterystyka-hodowlana.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)