Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

t:topola-biala-charakterystyka-hodowlana [2013/09/15 12:41] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Topola biała ======
  
 +
 +**TOPOLA BIAŁA** — //Populus alba// L.
 +
 +
 +===== Występowanie =====
 +
 +[[t:topola-biała|Topola biała]] (//P. alba// var. //europaea//) (białodrzew) zasięgiem swoim obejmuje Półwysep Iberyjski, kraje śródziemnomorskie, Europę środkową i wschodnią, Kaukaz, Azję Mniejszą i Azję środkową oraz zachodnią i Syberię. Nie występuje w północnej Francji, na Wyspach Brytyjskich i w Skandynawii. W [[f:forma|formie]] najbardziej typowej [[o:odmiana|odmiana]] topoli białej (var. //europaea// ) rośnie na północ od łuku Alp i Karpat, a zatem i w Polsce (Bugała 1973). W Polsce występowała na całym obszarze, podobnie jak i w innych krajach, została jednak wyniszczona w dolinach wielu naszych rzek. Zachowała się m.in. w dolinach: Wisły, Bugu, Warty, Sanu i Dunajca. W dolinie Odry spotykana jest rzadko. Na terenach tych rośnie pojedynczo lub w grupach jako naturalny komponent bardzo zniekształconych lasów łęgowych (Bugała 1973).
 +
 +===== Wymagania siedliskowe =====
 +
 +{{ :p:populus.alba.jpg?400x300|Topola biała}}
 +
 +==== Klimat ====
 +
 +Zasięg topoli białej wskazuje, że rośnie zarówno w warunkach ciepłego klimatu śródziemnomorskiego, jak i kontynentalnego.
 +
 +==== Światło ====
 +
 +Jest ona [[g:gatunek|gatunkiem]] światłożądnym. Wymagania świetlne białej topoli są zatem równie wysokie, jak innych gatunków rodzaju //[[t:topola-populus|Populus]]// (Bauer 1968, Bugała 1973).
 +
 +==== Wilgotność ====
 +
 +Białodrzew rośnie dobrze na stanowiskach wilgotnych, okresowo zalewanych (łęgi), ale także na suchych, słonecznych, lessowych zboczach jarów i wzgórz (Tyszkiewicz 1956, Bugała 1973).
 +Omawiana topola jest uznawana za gatunek o małych wymaganiach w stosunku do wilgotności powietrza i umiarkowanych pod względem zawartości wody w [[g:gleba-lesna|glebie]] (Bauer 1968).
 +
 +==== Gleba ====
 +
 +Topolę białą cechuje szeroki zakres tolerancji w stosunku do [[g:gleba-lesna|gleby]], także bowiem w warunkach naturalnego występowania rośnie na glebach o różnej żyzności i wilgotności.
 +Występuje na [[m:mady-rzeczne|madach]] od piaszczystych do ciężkich gliniastych, a więc żyznych i bardzo wilgotnych. Najlepiej rośnie na madach gliniastych, drobnoziarnistych, okresowo zalewanych, obfitych w namuły naniesione przez powodzie i z wodą ruchomą (Bugała 1973).
 +
 +Na glebach ubogich, piaszczystych, okresowo przesuszanych rośnie słabo. Białodrzew nie znosi gleb zabagnionych, bardzo kwaśnych i torfiastych. Zalecany jest do utrwalania wydm piaszczystych, wiąże się to ze zdolnością wykształcania bardzo szerokiego systemu [[k:korzen|korzeniowego]] i wiązania nim piasku (Bugała 1973). W Afryce bywa sadzony na skrajach oaz, gdzie wyrasta jako niskie [[d:drzewa|drzewo]] lub [[k:krzewy|krzew]] (Tyszkiewicz 1956).
 +
 +===== Siedliskowe   typy   lasu =====
 +
 +{{ :p:populus_alba_trunk.jpg?300|Topola biała}}
 +
 +Białodrzew jest naturalnym składnikiem [[l:las-legowy-ll|lasu łęgowego]], gdzie jako gatunek współpanujący lub [[g:gatunek-domieszkowy|domieszkowy]] towarzyszy [[t:topola-czarna|topoli czarnej]], [[w:wierzba-salix|wierzbom]], a niekiedy [[d:dab-quercus|dębom]] i [[w:wiaz-ulmus|wiązom]].
 +
 +===== Wrażliwość   na   zanieczyszczenia   przemysłowe =====
 +
 +
 +Topola biała jest mało wrażliwa na NaCl i należy do grupy gatunków najbardziej odpornych na uszkodzenia drzew w rejonach przemysłowych.
 +
 +===== Wzrost =====
 +
 +Siewki topoli białej rosną w pierwszym roku stosunkowo wolno, dorastają do wysokości 20-30 cm. W korzystnych warunkach drzewa w wieku 20-30 lat osiągają 25-30 m wysokości i 50-70 cm pierśnicy. Intensywny wzrost na wysokość i grubość trwa do około 40-50 roku życia, po tym okresie maleje. Białodrzew jest gatunkiem długowiecznym, żyje bowiem 200-300 (500) lat (Bugała 1973). Osiąga wysokość około 40 m i pierśnicę 120-220 cm (Seneta 1973).
 +
 +===== Odnawianie =====
 +
 +W warunkach naturalnego występowania odnawia się z [[n:nasiona|nasion]] i z odrostów korzeniowych. Topolę białą, podobnie jak i czarną należy wprowadzać głównie na terenach, gdzie zachowały się lasy łęgowe. Zgodnie z sugestią Myczkowskiego (1971) w lesie łęgowym należy przyjąć następujący [[s:sklad-gatunkowy-drzewostanu|skład gatunkowy]]: białodrzew 3, [[t:topola-czarna|topola czarna]] 2, [[t:topola-szara|topola szara]] 2, [[w:wierzba-biała|wierzba biała]] 2, [[w:wierzba-krucha|wierzba krucha]] 1, pojedynczo [[d:dąb-szypułkowy|dąb szypułkowy]].
 +
 +Do wprowadzenia topoli białej można wykorzystać sadzonki pozyskane z odrośli korzeniowych lub wyhodowane ze zrzezów korzeniowych (Suszka 1973). Zaleca się sadzonki O-K/2/O lub OK/2/1.
 +Wprowadzamy w formie zmieszania i [[w:wiezba|więźbie]] zalecanej dla sokory. Sadzi się w doły wykopane bezpośrednio przed sadzeniem. Niektóre typy topoli białej dobrze rozmnażają się ze zrzezów normalnych (zdrewniałych).
 +Topola biała, podobnie jak i [[t:topola-osika|osika]] oraz topola czarna, odnawia się dobrze z nasion, wymagane jest jednak dobre przygotowanie gleby i troska o zapewnienie korzystnych warunków świetlnych. Topola biała często bywa wysadzana przy drogach, w dolinach rzek, a także w parkach.
 +
 +----
 +Źródło: Jaworski A. "Charakterystyka hodowlana drzew leśnych" Kraków 1995
t/topola-biala-charakterystyka-hodowlana.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)