Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

t:technologia-i-technika-pozyskiwania-i-transportu-drewna [2013/11/25 19:05] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Technologia i technika pozyskiwania i transportu drewna ======
  
 +
 +{{ :wiki:artexbhp_page_123_image_0002.jpg?340x500|Pozyskiwanie drewna}}
 +
 +__Systemy, metody i poziomy techniczne pozyskiwania drewna__
 +
 +Klasyfikacje systemów, metod i poziomów technicznych pozyskiwania [[d:drewno|drewna]] podejmowane były przez wielu autorów. Dążenie do uproszczeń oraz stały rozwój technologiczny i techniczny sprawiają, że klasyfikacje te stosunkowo szybko tracą aktualność. Wątpliwości budzi też rozróżnienie systemu i metody pozyskiwania drewna. Na podstawie „Wielkiej Encyklopedii Powszechnej", jedno ze znaczeń, definiuje system jako... „zespół sposobów (metod) działania, wykonywania złożonych czynności"; natomiast metoda określana jest jako... „sposób postępowania, dobór rodzaju działania (dobór i kolejność czynności składowych działania złożonego)". Na tej podstawie można uznać, że system pozyskiwania drewna jest pojęciem szerszym, obejmującym m.in. metodę (system technologiczny) pozyskiwania drewna.
 +Biorąc powyższe pod uwagę, przedstawiono poniżej propozycję wyróżników mogących służyć do określenia systemu pozyskiwania drewna. Przyjęto, że do wyróżnienia systemów celowe jest w szczególności określenie: warunków terenowych i drzewostanowych, kategorii cięć pielęgnacyjnych (przedrębnych) lub rębni w drzewostanach dojrzałych, metody pozyskiwania, miejsc okrzesywania i wyróbki drewna oraz zaangażowania składnic, a także wskazanie przynajmniej poziomu technicznego pracy.
 +
 +__Uwarunkowania i wyróżniki systemu pozyskiwania drewna__
 +
 +  * [[Technologia-i-technika-pozyskiwania-i-transportu-drewna-uwarunkowania-systemów|Uwarunkowania systemów pozyskiwania drewna]]
 +  * Metody pozyskiwania drewna - [[Technologia-i-technika-pozyskiwania-i-transportu-drewna-wyróżniki-systemów|wyróżniki systemów]]
 +  * [[p:Przykłady-systemów-pozyskiwania-drewna|Przykłady systemów pozyskiwania drewna]]
 +
 +
 +  - [[s:Składnice-drewna|Składnice drewna]]
 +  - [[k:Kryteria-i-wybrane-wskaźniki-oceny-pozyskiwania-drewna|Kryteria i wybrane wskaźniki oceny pozyskiwania drewna]]
 +  - [[s:srodki-techniczne-do-pozyskiwania-i-transportu-drewna|Środki techniczne do pozyskiwania i transportu drewna]]
 +
 +----
 +
 +Źródło:\\ Laurow Z. "Pozyskiwanie drewna" Warszawa 1999\\ Praca zespołowa "Poradnik użytkowania lasu" Warszawa 2000
t/technologia-i-technika-pozyskiwania-i-transportu-drewna.txt · ostatnio zmienione: 2013/11/25 19:05 (edycja zewnętrzna)