Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

t:technika-prac-zrebowych-przygotowanie-stanowiska-roboczego-do-scinki-i-obalania-drzew [2013/10/01 17:53] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Technika prac zrębowych - przygotowanie stanowiska roboczego do ścinki i obalania drzew ======
  
 +
 +Na działkach cięć rębnych powinno się przyjąć następującą kolejność ścinki i obalania drzew, wyłączając [[d:drzewa|drzewa]] przewidziane do pozostawienia ze względów hodowlanych, ochronnych lub ekologicznych:
 +  * drzewa stwarzające szczególne zagrożenia (złomy, wywroty, hubiaste, ze złamanymi gałęziami itp.);
 +  * [[p:podszyt-lesny|podszyt]] i drzewa przygłuszone;
 +  * drzewa, które można obalić zgodnie z ogólnym kierunkiem obalania;
 +  * drzewa pozostałe, których indywidualny kierunek obalania odbiega znacząco od ogólnego na danej działce.
 +
 +Przed przystąpieniem do przygotowania stanowiska roboczego przy drzewie przeznaczonym do ścinki, drwal musi dokonać oceny jego cech i warunków pracy oraz ustalić indywidualny kierunek obalania. Kierunek ten w miarę możliwości powinien być zbliżony do ogólnego na danej działce. Przy ustalaniu indywidualnego kierunku obalania należy w szczególności uwzględnić: konfigurację terenu, kształt strzały oraz [[k:korona|korony]] drzewa, pochylenie drzewa, najbliższe otoczenie, układ drzew leżących, preferencje hodowli lasu.
 +
 +Przygotowanie stanowiska roboczego, w zależności od występujących zagrożeń i warunków, obejmuje:
 +  * usunięcie gałęzi nadłamanych oraz złamanych, zawieszonych na drzewie przeznaczonym do ścinki oraz na drzewach sąsiednich,
 +  * obcięcie gałęzi, które mogą przeszkadzać przy ścince i obalaniu drzewa, do wysokości barków operatora,
 +  * usunięcie leżących gałęzi z bezpośredniego otoczenia drzewa przeznaczonego do ścinki oraz ze ścieżek oddalania,
 +  * usunięcie [[r:runo-lesne|runa]], ściółki i innych przeszkód w promieniu 0,5 m od odziomka drzewa przeznaczonego do ścinki; na stoku można usunąć wymienione przeszkody tylko powyżej drzewa przeznaczonego do ścinki; z wykonania wymienionych czynności można zrezygnować przy drzewach I i II klasy wieku,
 +  * odrzucenie przeszkadzającego śniegu od drzewa przeznaczonego do ścinki oraz ze ścieżek oddalania, w stopniu zapewniającym swobodne poruszanie się drwali w czasie ścinki i obalania drzewa,
 +  * skruszenie gładkiej, oblodzonej powierzchni wokół drzewa przeznaczonego do ścinki oraz na ścieżkach oddalania.
 +
 +Stosownie do ścinki jedno- lub dwuosobowej należy wyznaczyć jedną lub dwie ścieżki oddalania. Ścieżki powinny być oczyszczone, na odległość minimum 5 m od drzewa przeznaczonego do ścinki. 
 +
 +{{:s:sciezka-oddalania-na-terenie-plaskim.jpg?200|Ścieżka oddalania na terenie płaskim}}
 +{{:s:sciezka-oddalania-przy-obalaniu-w-gore-lub-w-dol-stoku.jpg?250|Ścieżka oddalania przy obalaniu w górę lub dół stoku}}
 +{{:s:sciezka-oddalania-przy-obalaniu-wzdluz-warstwicy.jpg?280x220|Ścieżka oddalania przy obalaniu wzdłuż warstwicy}}
 +
 +
 +Powinny prowadzić:
 +  * w terenie płaskim pod kątem około 135° do kierunku obalania drzewa,
 +  * na stokach; w bok, po warstwicy, poza zasięg korony drzewa - w przypadku obalania w dół lub w górę stoku; w górę stoku oraz do tyłu skosem w górę - przy obalaniu wzdłuż warstwicy.
 +
 +----
 +Źródło: Praca zbiorowa "Poradnik użytkowania lasu" Warszawa 2000
t/technika-prac-zrebowych-przygotowanie-stanowiska-roboczego-do-scinki-i-obalania-drzew.txt · ostatnio zmienione: 2013/10/01 17:53 (edycja zewnętrzna)