Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

t:technika-prac-zrebowych-przerzynka-drewna [2013/11/09 18:08] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Technika prac zrębowych - przerzynka drewna ======
  
 +Do przerzynki przystępuje się u nas najczęściej po zakończeniu [[o:okrzesywanie-drzew|okrzesywania]]. Od takiego postępowania w krajach Europy Zachodniej i Północnej odchodzi się: przy systemie [[d:drewno|drewna]] w odcinkach przerzynkę wykonuje się bez okrzesywania [[d:drzewa|drzew]].
 +
 +Skandynawskie szkoły drwali zalecają prowadzenie przerzynki razem z okrzesywaniem: drwal ma przymocowaną do pasa taśmę stalową, której początek przytwierdza do czoła drewna. W trakcie okrzesywania odmierza kłody odpowiedniej długości i je odcina. Takie postępowanie ułatwia unifikacja długości wyrabianego drewna okrągłego i jakościowy jego podział wyłącznie na trzy klasy jakości (drewno mało- i średniowymiarowe wyrabia się bez podziału jakościowego).
 +
 +Podstawową zasadą przy przerzynce powinno być takie operowanie [[p:pilarka-lancuchowa|pilarką]], ażeby jej masa i wibracje „przekazywać" na przerzynane drewno. Osiągnąć to można przez przyłożenie ostrogi pilarki do drewna przy silniku pracującym na wolnych obrotach, następnie zwiększenie obrotów i uruchomienie piły łańcuchowej, następnie obsunięcie ostrogi po drewnie i cięcie masą silnika (prowadnica coraz bardziej przyjmuje pozycję ukośną - skierowana końcem w górę). Po osiągnięciu najniższego położenia silnika kolec ostrogi wbijamy w drewno i wachlarzem do przodu prowadzimy dalszą część pracy aż do osiągnięcia najniższego położenia końca prowadnicy. Kolejnym ruchem jest cięcie częścią silnikową, następnie częścią przeciwną i tak postępując na zmianę doprowadzamy do przecięcia drewna. Przy [[p:pien|pniach]] cienkich liczba zmian położenia prowadnicy jest mała, przy grubszych - większa. Gdy [[d:drzewa|drzewo]] leży na ziemi w fazie końcowej, docięcie musi wykonać robotnik końcem prowadnicy trzymając silnik w ręku (ostroga nie może opierać się o drewno).
 +
 +Przy przerzynce w górach należy uważać, aby operator stał powyżej przecinanego drewna.
 +
 +Opisany sposób przerzynki stosuje się wówczas, gdy obalane drzewo leży równo i w pniu nie występują naprężenia włókien. Gdy można przewidzieć istnienie takich naprężeń, cięcie należy prowadzić w zasadzie tylko od strony rozciąganej. Przy małych naprężeniach ściskających w górnej części pnia grubszych drzew można cięcie prowadzić w sposób opisany uprzednio, z tym że po zagłębieniu się prowadnicy na potrójną szerokość w rzaz wbija się kliny drewniane zapobiegające zakleszczeniu prowadnicy.
 +
 +W razie ocenienia, że w pniu występują znaczne naprężenia grożące rozłupaniem się drewna, przerzynkę możemy wykonać dwojako:
 +  * przy mniejszych naprężeniach rzaz zaczynamy od strony ściskanej i prowadzimy do chwili wyczucia początków zaciskania prowadnicy; następnie przerzynkę kończymy od strony rozciąganej,
 +  * przy spodziewanych dużych naprężeniach przerzynkę prowadzimy rzazem sztyletowym pozostawiając od strony ściskanej i rozciąganej wąskie listwy zabezpieczające; następnie wyciągamy pilarkę z rzazu, przecinamy cięciem zewnętrznym listwę rozciąganą, potem ściskaną.
 +
 +Drewno cienkie, mało- i średniowymiarowe można przerzynać po ułożeniu go w stosy lub mygły (nigdy pojedynczo). Przy węgierskiej metodzie wyróbki drewna stosowego, [[d:drewno-sredniowymiarowe-s|średniowymiarowe]] drewno [[t:trzebiez|trzebieżowe]] układa się obok siebie na podkładach i jednym cięciem końcem prowadnicy odcina się kilka wałków.
 +
 +Podstawową zasadą przy przerzynce jest przestrzeganie, by robotnik w czasie pracy obydwiema nogami stał na gruncie (nie wolno przytrzymywać drewna nogą). Pojedynczych sztuk drewna cienkiego ([[d:drewno-malowymiarowe-m|mało]]- i średniowymiarowego) nie wolno przecinać końcem prowadnicy.
 +----
 +Źródło: Laurow Z. "Pozyskiwanie drewna" Warszawa 1999
t/technika-prac-zrebowych-przerzynka-drewna.txt · ostatnio zmienione: 2013/11/09 18:08 (edycja zewnętrzna)