Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

t:tabela-zespolu-roslinnego [2013/09/15 12:41] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Tabela zespołu roślinnego ======
 +
 +Kilka lub kilkanaście [[z:zdjecie-fitosocjologiczne|zdjęć]] tego samego [[z:zespoly-roslinne|zespołu]] zestawiamy w tabelę, która stanowi syntezę naszych wiadomości o jego składzie i warunkach występowania. W tabeli każde zdjęcie zajmuje jedną pionową kolumnę, każdy zaś gatunek — jeden poziomy rząd. 
 +Z zestawionej w ten sposób tabeli możemy się łatwo zorientować jednocześnie w składzie poszczególnych płatów oraz roli każdego gatunku w całokształcie zespołu.
 +
 +Górna część tabeli zawiera najważniejsze dane dotyczące lokalizacji każdego zdjęcia, lokalnych warunków siedliskowych i szaty roślinnej występującej na badanej powierzchni: miejscowość, wzniesienie nad poziom morza, wystawę i nachylenie zbocza, charakter podłoża, stopień pokrycia go przez roślinność, powierzchnię zdjęcia, wiek [[d:drzewostan|drzewostanu]] i [[z:zwarcie-drzewostanu|zwarcie]] [[k:korona|koron]], głębokość poziomu wody gruntowej, [[o:odczyn-gleby|odczyn gleby]] itp. Druga część tabeli, znacznie większa od pierwszej, zawiera skład florystyczny zespołu.
 +
 +Listę zwykle zaczynamy od [[g:gatunek|gatunków]] charakterystycznych w ten sposób, że najpierw wymienia się gatunki charakterystyczne dla zespołu, a następnie dla jednostek wyższych (związku, rzędu, klasy), do których dany zespół należy. Umieszczamy także wśród tych ostatnich gatunki charakterystyczne dla innych blisko spokrewnionych zespołów, a przechodzące z nich do zespołu przedstawionego w tabeli.
 +
 +Następnie idą gatunki towarzyszące, które wypisujemy w porządku alfabetycznym, systematycznym lub według stopnia stałości. Na końcu tabeli wypisujemy mszaki i porosty, jeśli nie są charakterystyczne. Przy zespołach leśnych grupuje się gatunki zwykle według warstw, osobno dla grupy gatunków charakterystycznych, osobno dla towarzyszących.
 +W każdej kolumnie, podobnie jak przy pojedynczym zdjęciu, podaje się dla każdego gatunku dwie cyfry oddzielone od siebie kropką, z których pierwsza oznacza stopień [[i:ilosciowosc-stosunki-ilosciowe-zbiorowiska-roslinnego|ilościowości]], druga [[t:towarzyskosc-zbiorowiska-roslinnego|towarzyskości]]. 
 +
 +Jeśli zdjęcie zostało wykonane początkowo na mniejszej powierzchni (np. 100 m2), a później je rozszerzono, wówczas gatunki nie występujące na początkowej mniejszej powierzchni, lecz dopiero na rozszerzonej, dla odróżnienia ujmowane są w nawias w odpowiedniej kolumnie cyfr odnoszących się do nich.
 +
 +Gatunków towarzyszących sporadycznie (1 stopień stałości) zazwyczaj nie umieszcza się w kolumnach, lecz wylicza się je u dołu tabeli, podając numery zdjęć, w których je spotkano.
 +
 +Dane, które nie mieszczą się w tabeli, np. dokładniejszy opis [[p:profil-glebowy|profilów glebowych]], podaje się osobno. W pewnych wypadkach, np. w streszczeniach i w tymczasowych doniesieniach, można posługiwać się tabelami skróconymi, nie zawierającymi poszczególnych zdjęć, lecz tylko listę gatunków z podaniem stopnia stałości i przeciętnej ilościowości. Natomiast w pracach podających opis zespołów lub ich grup powinny być podane zawsze pełne tabele, gdyż tylko one dają krytyczną podstawę wyróżniania zespołów.
  
t/tabela-zespolu-roslinnego.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)