Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

start [2017/01/24 11:10] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Otwarta Encyklopedia Leśna ======
  
 +|**Las**\\ [[l:las|{{ :wiki:las_start.jpg?270x220|Lasy polskie}}]] Z przyrodniczego punktu widzenia las stanowi wysoko zorganizowany zespół, w którym wzajemnie współdziałają: [[g:gleba-leśna|gleba leśna]], rośliny, zwierzęta i klimat. Jest to zespół wymagający dla swego rozwoju dużych powierzchni i wytwarzający swoiste, wewnętrzne środowisko życiowe. Najbardziej rzucającą się w oczy cechą zespołów leśnych jest ich wielowarstwowość, gdzie poszczególne warstwy wzajemnie się warunkują, a ich występowanie jest wynikiem wielowiekowych przystosowań ekologicznych i biosocjalnych. Las jest niezwykle skomplikowanym, odnawialnym zasobem przyrody, wyróżniającym się licznymi specyficznymi cechami. Najważniejszą spośród nich jest ogromny wpływ lasu na środowisko przyrodnicze oraz na warunki życia jego mieszkańców. Dotyczy to korzystnego oddziaływania lasu na gospodarkę wodną i rolną, na warunki zdrowotne środowiska, ochrony przed szkodliwymi zjawiskami pogodowymi, wpływu na warunki wypoczynku i regeneracji zdrowia i wiele innych oddziaływań. Powoduje to, że las nie może być traktowany jedynie jako dostarczyciel [[d:drewno|drewna]], choinek świątecznych oraz jako miejsce zbierania jagód i grzybów, gdyż jego jakość rzutuje na warunki bytu społeczeństw. Jednocześnie moralnie zobowiązuje właścicieli lasu oraz rządy krajów do zachowania lasu dla obecnych... [[l:las|więcej o lesie]]|
 +
 +|**Ostatnio dodane:**   |**Polecane:**      |
 +^{{ :l:luszczeniec_klonowy.jpg?nolink&150x125|Łuszczeniec klonowy}}__**[[t:taktyka-metody-ochrony-roslin-przed-chorobami|Taktyka (metody) ochrony roślin przed chorobami]]**__\\ Metod znanych w ochronie roślin przed chorobami (a także innymi plagami) jest wiele, bywają one klasyfikowane, łączone w grupy na podstawie charakterystycznych dla nich cech ogólniejszych. Dla uniknięcia nieporozumień, owe grupy metod będziemy nazywać „metodami” (np. metoda chemiczna, metoda biologiczna itp.), a składające się na każdą z tych grup poszczególne sposoby działania — technikami. ...   ^__**[[p:Pomiar-i-określanie-miąższości-drewna|Pomiar i określanie miąższości drewna]]**__     ^
 +^{{ :j:jedlica-daglezja_nasiona.jpg?nolink&150x125|Jedlica Douglasa - daglezja}}__**[[j:jedlica-daglezja|Jedlica Douglasa - nasiona]]**__\\ Nasiona, umieszczone po dwa pod łuskami, są brązowe, złocistolśniące, o trójkątnym zarysie i zaostrzonych wierzchołkach. Mają długości 6—8 mm i grubości 3—4 mm. Z jednej, płaskiej strony pokrywa je całkowicie przyrośnięte jednostronne, błoniaste tępo zakończone skrzydełko, barwy żółtobrązowej, długości 8—10 mm. Druga strona nasion jest wypukła i jaśniejsza z ciemniejszymi brązowymi upstrzeniami...     ^__**[[c:Charakterystyka-hodowlana-drzew-leśnych|Charakterystyka hodowlana drzew leśnych]]**__     ^
 +^{{ :b:brunatnienie_lusek_zywotnika.jpg?nolink&150x125|Didymascella thujina}}__**[[b:brunatnienie-łusek-żywotnika|Brunatnienie łusek żywotnika]]**__\\ **Sprawca:** //Didymascella thujina// (Dur.)  Maire  (= //Keithia thujina// Dur.)\\ Choroba występuje w Europie i Ameryce Północnej i jest groźna przede wszystkim dla //Thuja plicata// ([[z:zywotnik-olbrzymi|żywotnik olbrzymi]]), mniej dla //T. occidentalis// ([[z:zywotnik-zachodni|żywotnik zachodni]]), zwłaszcza w [[s:szkolka-lesna|szkółkach]]. Porażenie starszych [[d:drzewa|drzew]] ma znaczenie tylko ze względu na na to, że mogą służyć jako rezerwuar zarazków dla młodych roślin...     ^__**[[p:Przegląd-ważniejszych-zespołów-roślinnych-Polski|Przegląd ważniejszych zespołów roślinnych Polski]]**__     ^
 +^{{ :z:zamieranie_pedow_zywotnika.jpg?nolink&150x110|Kabatina thujae}}__**[[z:zamieranie-pedow-zywotnika|Zamieranie pędów żywotnika]]**__\\ Choroba występuje na różnych [[g:gatunek|gatunkach]] i rodzaju //[[z:zywotnik-thuja|Thuja]]//, //Chamaecyparis// i //Cupressus//. Najsilniej porażana bywa //Thuja occidentalis// ([[z:zywotnik-zachodni|żywotnik zachodni]]). U żywotnika zachodniego wierzchołki roślin przybierają barwę żółtobrązową, a później brązową. Czasami całe mniejsze rośliny giną i brązowieją. Do zamierania większych roślin dochodzi rzadko...    ^__**[[n:nasiona-lesnych-drzew-lisciastych|Nasiona leśnych drzew liściastych]]**__     ^
 +
 +
 +
 +|Jak używać encyklopedii? [[wiki:instrukcja|Krótka instrukcja.]]   |
 +|[[FAQ]] - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.     |
 +|[[http://www.lasypolskie.pl/viewtopic.php?t=2160&postdays=0&postorder=asc&start=0|Forum Otwartej Encyklopedii Leśnej]] - tutaj możesz zadać pytanie, podzielić się opinią, zgłosić problem.      |
start.txt · ostatnio zmienione: 2017/01/24 11:10 (edycja zewnętrzna)